ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 4 (1962)

1962 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V. ALKOTMÁNY UTCA 21. Az A­cta Juridica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány u. 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Juridica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő útra 32. Bankszámla 43-790-057-181. sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. «Acta Juridica» публикуют трактаты из области юридической науки на русском английском, немецком и французском языках. «Acta Juridica» выходят выпусками, составляющими один том в год (400—500 стр.). Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу. Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány и. 21. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена «Acta Juridica» — 110 форинтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет «Kullura» (Budapest I., Fő utca 32. Текущий счет No 43-790-067-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next