ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 6 (1964)

1964 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Juridica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány u. 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Juridica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181. sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. «Acta Juridical публикуют трактаты из области юридической науки на русском, английском, немецком и французском языках. «Acta Juridical) выходят выпусками, составляющими один том в год (400—500 стр.). Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу: Acta Juridica, Budapest F., Alkotmány и. 21. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию*для редакции и адми­нистрации. Подписная цена«Аст Juridica» —110 форинтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra* (Budapest I., Fő utca 32; Текущий счет No43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next