ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 11 (1969)

1969 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 2­1. Az Acta Juridica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány u. 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Juridica előfizetési ára kötetenként belföldre 120 forint, külföldre 166 forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. iActa Juridical публикуют трактаты из области юридической науки на русском, английском, немецком и французском языках. iActa Juridical выходят выпусками, составляющими один том в год (400—500 стр.). Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány и. 21. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена iActa Juridica» — 165 форинтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет iKultúran (Budapest I., Fő utca 32. Текущий счет No 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next