ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 12 (1970)

1970 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. 4 Az Acta Juridica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Juridica, Budapest V Alkotmány u. 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkot­mány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181. sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. «Acta Juridica» публикуют трактаты из области юридической науки на русском, английском, немецком и французском языках. «Acta Juridica» выходят выпусками, составляющими один том в год (400—500 стр.) Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány и. 21. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена — $ 16.00 за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Текущий счет No 43-790-057-181) или его заграничные предста­вительства и уполномоченные.

Next