ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 14 (1972)

1972 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 2­1. Az Acta Juridica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány u. 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkot­mány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a ,,Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181. sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. The Acta Juridica publish papers on jurisprudence in English, French, German and Russian. The Acta Juridica appear twice a year in issues making up one volume (of some 400-500 pp.). Manuscripts should be addressed to: Acta Juridica, Budapest V., Alkotmány и. 21. Correspondence with the editors and publishers should be sent to the same address. The rate of subscription is S 16.00 a volume. Orders may be placed with „Kultúra" Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Budapest I., Fő utca 32. — Account No. 43-790-057-181) or with represent­atives abroad.

Next