ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 16 (1974)

1974 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Juridica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Juridica, 1054 Budapest, Alkotmány u. 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 216-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla 218-10990 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. The Acta Juridica publish papers on jurisprudence in English, French, German and Russian. The Acta Juridica appear twice a year in issues making up one volume (of some 400-600 pp.). Manuscripts should be addressed to: Acta Juridica, 1054 Budapest, Alkotmány и. 21. Correspondence with the editors and publishers should be sent to the same address. The rate of subscription is $ 32.00 a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trade Company for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 — Account No. 218-10990) or with represent­atives abroad.

Next