ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 17 (1975)

1975 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: 1250 BUDAPEST, PF. 25. KIADÓHIVATAL: 1­054 B­U­D­A­P­E­S­T, ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Juridica magyar szorzóktól német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok és ezekkel kapcsolatos levelezés a következő címre küldendők: Acta Juridica, 1250 Budapest, Pf. 25. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 225-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv-és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla 218-10990 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. The Acta Juridica publish papers on jurisprudence by Hungarian authors in English, French, Gorman and Russian. The Acta Juridica appear twice a year in issues making up one volume (of some 400—500 pp.). Correspondence should be addressed to: Acta Juridica, 1250 Budapest, P.O.B. 25. The rate of subscription is $ 32.00 a volume. Orders may be placed with „Kultúra" Foreign Trade Company for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 — Account No. 218-10990) or with represent­atives abroad.

Next