ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 22 (1980)

1980 / 1-2. sz.

ACTA JURIDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: 1250 BUDAPEST, PF. 25. KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Juridica magyar szerzőktől angol, német, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az állam- és jogtudományok köréből. Az Acta Juridica félévenként jelenik meg, két kettősfüzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok és az ezekkel kapcsolatos levelezés a következő címre küldendők: Acta Juridica, 1250 Budapest, Pf. 25. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Pf. 24. Bankszámla 225-11488), a külföld számára pedig a „Kultura" Külkereskedelmi Vállalat­nál (1389 Budapest 62, K. O. B. 149 Bankszámla 218-10990 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizontányosainál. The Acta Juridica publish papers on jurisprudence by Hungarian authors in English, French, German and Russian. The Acta Juridica appear twice a year in issues making up one volume (of some 400 500 pp.). Correspondence should be addressed to: Acta Juridica, H-1250 Budapest, P.O.B. 25. Orders may be placed with "Kultura" Foreign Trade Company (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 — Account No. 218-10990) or with representatives abroad.

Next