A Haza Sólymai, 1983 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1983-01-01 / 1. szám

2 Ez a fényképfelvétel 1982 december 30-án ké­szült Bukarestben, a Ro­mán Kommunista Párt Központi Bizottságának székháza előtt. Ide gyűl­tek össze hazánk ifjú nemzedékének küldöttei, hogy a sokéves hagyo­mány szellemében bol­dog, eredményekben gaz­dag új esztendőt és hosszú életet kívánjanak Nicolae Ceauşescu elv­társnak és Elena Ceausescu elvtársnőnek, pártunk és államunk többi vezetőjének. A pi­onírok és a haza sólymai tánccal, szavalatokkal fe­jezték ki szívből jövő jókívánságaikat Nicolae Ceauescu elvtárs 65. szü­letésnapja és forradalmi tevékenységének 50 éves

Next