A Haza Sólymai, 1985 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

FORRÓ SZERETETTEL Egész népünk apraja-nagyja forró lelkesedéssel készül köszönteni ja­nuár 26-ikát: ezen a napon ünnepel­jük NICOLAE CEAUŞESCU elv­társ születésnapját. Már kora gyer­mekkorától, több mint fél évszázada elkötelezte magát a forradalmi esz­méknek, s egész életét Románia fele­melkedése ügyének szentelte. Húsz esztendeje áll pártunk és államunk élén; e két ragyogó, napfényes évti­zed eredményei, megvalósításai mind az ő szakavatott vezetését, önfeláldozó példamutatását dicsérik. Ugyanebben a hónapban, január 7-ikén ünnepeljük ELENA CEAUŞESCU elvtársnő, a világhírű tudós és politikus születésnapját. Anyai szeretetét, féltő gondoskodá­sát naponta érezhetitek, hiszen min­den erejével azon munkálkodik, hogy hazánk valamennyi gyermeke boldogságban éljen. Ennek a boldogságnak és az irán­tuk való forró szeretetnek a jegyé­ben kíván hazánk minden gyermeke hosszú életet és jó egészséget Nicolae Ceauşescu elvtársnak és Elena Ceauşescu elvtársnőnek, egész népünk javára és boldogulására! A HAZA SÓLYMAI3

Next