A Haza Sólymai, 1987 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1987-01-01 / 1. szám

ARANY­­KORSZAK Diadalmas korban élünk, Népünk Arany Korszakában, Nevét Vezetőnkről kapta — Őt követjük mindig bátran. Emberség és munka kora Virradóit rá szép hazánkra, Itten növünk — békeóhaj Mindmegannyi kis virága. ELENA DRAGOS verse „Diadalmas korban élünk, Népünk Arany Korszakában“ — írja a költő arról a több mint két évtizede tartó dicső­séges korszakáról hazánknak, amelyet szerte a világon Nicolae Ceausescu-korszak­­nak neveznek. Nos, akiről e korszak nevét kapta: Nicolae Ceauşescu elvtársnak január 26-ikán ünnepeljük hatvanki­lencedik születésnapját, vala­mint forradalmi tevékenysége öt és fél évtizedes évforduló­ját. Hiszen Pártunk főtitkára, Köztársaságunk elnöke már kora gyermekségétől a kom­munista eszmények, a román nép legszentebb ügyének szol­gálatába állította egész életét. Amióta ő áll pártunk és álla­munk élén, szocialista nemze­tünk szakadatlan gyarapodik anyagiakban s szellemiekben egyaránt, s hírünket a világon az ő neve, személyisége, a vi­lágbéke ügye mellett elkötele­zett politikája öregbíti azóta is.

Next