A Haza Sólymai, 1988 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

IRIMIE STRĂUT Pártunk, te éltető forrás, sikereink megálmodója, reményeink és vágyaink általad válnak itt valóra. Merészen, gyors rakétaként száguldasz mindig csak előre kormányodnál hős férfi áll: ő vezet minket a jövőbe. Létezik-e szebb, magaszto­­sabb ák­nál, mint mikor valaki egész életét, minden energiáját népe boldogulása ügyének szenteli? Nicolae Ceauşescu elv­társ, köztársaságunk elnöke, pártunk főtitkára több mint öt és fél évtizede minden cseleke­detével és gondolatával a párt célkitűzéseinek megvalósítását, hazánk fölvirágzását szolgálja. Már kora gyermekkorában be­kapcsolódott a munkásmozga­lomba, s forradalmi elszántsá­gával, rátermettségével hama­rosan a KISZ, majd a párt egyik kiváló vezetőjévé vált. Az illegalitás körülményei között is egyetlen cél lebegett szeme előtt: hazája és népe szebb jö­vője. 1965 júliusa óta ő pár­tunk főtitkára, s az azóta eltelt több mint két évtized sikerei és megvalósításai mind Nicolae Ceauşescu elvtárs vezetői ráter­­mettségét, államférfiúi bölcsességét dicsérik. Hetvene­dik születésnapja és forradalmi tevékenysége öt és fél évtizedes évfordulója alkalmából az or­szág első emberét, a nemzet- KÖSZÖNTŐ

Next