A Haza Sólymai, 1989 (10. évfolyam, 1-11. szám)

1989-01-01 / 1. szám

Osztályunk faláról egy kép sugározza ránk melegét, mindannyiunknak atyja ő, az áldott, bátor Vezető. Naponta látjuk és megcsodáljuk — a hősök hőse van velünk, ki féltőn óvja életünk. Az életünk s az álmaink vigyázza növő szárnyaink, lelkesít minket napra nap, s leszünk hűséges honfiak. Január az év legelső hónapja, a megújhodás, az örökös újrakezdés jelképe. E hónap 26-án ünnepeljük Nicolae Ceauşescu elvtárs hetven­­egyedik születésnapját és forra­dalmi tevékenysége kezdetének több mint öt és fél évtizedes évfor­dulóját. Köztársaságunk elnöke, kommunista pártunk főtitkára ő, népünk legszeretettebb fia. Már kora gyermekkorában el­kötelezte magát a szocializmus ményei mellett: rátermettsége forradalmi elszántsága folytán hamarosan az ifjúkommunisták megbecsült vezéralakjává vált. Üldözték, börtönbe zárták, ám so­hasem tántorodott el hitétől és meggyőződésétől, s az illegalitás nehéz esztendeiben is töretlenül ki­állt legszentebb eszménye, a sza­badság mellett. Így lett az ifjú­­kommunistából hazánk bölcs veze­tője, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy mindannyian sza­badságban és boldogságban éljünk. Ugyanezen eszményekért küzd Elena Ceauşescu elvtársnő is, aki AZ ARCKÉP VS ION ŢÂRLEA

Next