A Haza Sólymai, 1989 (10. évfolyam, 1-11. szám)

1989-01-01 / 1. szám

január 7-én született. Világhírű tu­dósként és politikusként arra tö­rekszik Nicolae Ceausescu elvtárs­sal együtt, hogy minél jobb élet- és tanulási feltételeket biztosítson hazánk valamennyi gyermekének. Ti már e boldog kor, a Nicolae Ceauşescu-korszak gyermekei vagytok, semmiben sem ismertek hiányt, sólymokként s pionírok­ként hazánk felívelésének, leglen­dületesebb fejlődésének lehettek tanúi. Szülőhelyetek példázza leg­jobban, mire jutott az ország ezekben a dicsőséges évtizedekben: új óvodába, új iskolába jártak, s ahová hazatértek, a ház is több­nyire újonnan épült. Ünnepre, ünnepélyre készültek e két születésnap, e két pirosbetűs évforduló alkalmából: versekkel, dallal-tánccal köszöntsétek Nicolae Ceausescu elv társat és Elena Ceausescu elv társnőt — kö­szöntsétek hazánk békéjét és sza­badságát! A HAZA SÓLYMAI

Next