A Jog, 1889 (8. évfolyam, 1-52. szám)

NÉVSORA azon munkatársaknak, kik a „JOG“ 1889-iki évfolyamában dolgozataikkal közreműködtek: Abrudán István kir. aljárásbiró Buziáson. Dr. Alföldi Dávid ügyvéd Egerben. Alföldi Ede kir. tszéki joggyakornok Nagy-Becskereken. Ambrózy István közjegyzőhelyettes Kassán. Baki Gedeon kir. tszéki biró Szabadkán. Dr Balogh Jenő­ kir. főügyészi fog. és egyet­m.-tanár Budapesten Barach Mór ügyvéd Pozsonyban. Bartha Iván ügyvéd Szilágy-Somlyón. Dr. Bató Henrik ügyvéd Budapesten. Dr. Bálint Soma Budapesten. ID. Berkovits Ferenc ügyvéd Nagyváradon. Bésán Mihály kir. közjegyző Lúgoson. Dr. Blaskó Lajos ügyvéd Lúgoson. Dr. Blum Béla kir. közjegyző Pécsett. Bodor László kir. tszéki biró Kolozsvárt. Dr. Bogdánffy Lajos ügyvéd Tordán. Bognár Mihály telekkönyvi hivatalnok Lengyeltótiban. Brand János ügyvéd Mohácson. Csanády István kir járásbiró Szent-Endrén. Csávássy József ügyvéd Perlakon. Csesznák József ügyvéd Nagy-Enyeden. Dr. Csetényi Sándor ügyvéd Szatmáron. Dr. Csillag Adolf ügyvéd Szolnokon. Csilléry Kálmán kir. tvszéki biró Kecskeméten. Dr. Déri Ernő ügyvéd Budapesten. Dr. Dobai Győző ügyvéd Budapesten. Dr. Doleschall Alfréd Budapesten. Dömötör Hugó kir. járásbiró Apatinban. Fábry Károly ügyvéd Békés­ Csabán. Fehér Kálmán ügyvéd Komáromban. Fekete István ügyvéd Bártfán. Fekésházy Gyula kir. albiró Székelyhidon. Fényes Ákos kir. aljárásbiró Élesd. Dr. Fischer Lajos ügyvéd Kolozsvárt. Dr. Fodor Ármin ügyvéd Budapesten. Dr. Fodor Mihály ügyvéd Veszprémben. Fövenyessy Lajos kir. járásbirósági albiró Élesd. Dr. Frankfurter Sándor ügyvéd Miskolczon. Dr. Friedmann Bernát ügyvéd Budapesten. Frohmann Ödön kir. aljárásbiró Vingán. Gacsályi Lajos kir. járásbiró Fehérgyarmaton. Gazdy Béla kir. járásbiró Székesfehérvárt. Gáthy József kir. közjegyzőhelyettes. Dr. Gerhauser József ügyvéd Kőszegen. Dr. Glücksthal Adolf ügyvéd Budapesten. Dr. Glücksthal Sándor. Goldglanz W. Ignác kir. végrehajtó Maros-Ludason. Dr. Gruber Lajos ügyvéd Apatin. Dr. Gref József ügyvéd Német-Újváron. Dr. Gruber Lajos ügyvéd Budapesten. Grünfeld Náthán ügyvéd Nyitrán. Dr. Gschwindt György ügyvéd Budapesten. Dr. Gyürky Geyza nyitravárm. árvasz. fim­. és ügyvéd Nyitrán. Dr. Hamvai Lajos ügyvéd Huszton. Dr. Hattyúsfy Dezső árvaszéki ülnök Székesfehérvárt. Dr. Heil Fausztin kir. ügyész Fiumében. Heller Mór Csáczán. Dr. Heumann József ügyvéd Moóron. Dr. Hexner Gyula ügyvéd Liptó-Szt.-Miklóson. Horváth Csongor János kir. aljárásbiró Perlakon. Horváth György ügyvéd Muraszombaton. Dr. Imling Konrád kir. táblai biró Budapesten. Imrédy János kin közjegyzőjelölt Budapesten. Incze József ügyvéd Kolozsvárit. Dr. Izsák Gyula kir. aljárásbiró S Kismártonban. Dr. Jancsó György kir. curiai tanácsjegyző és egyetemi magán­tanár Budapesten. Dr. Jelinek Arthur ügyvéd és orsz. képviselő Budapesten. Dr. Juhász Andor kir. tszéki aljegyző Kassán. Dr. Junger Lázár ügyvéd Mármaros-Szigeten. Dr. Kabdebó Ferenc kir. közjegyző Fogarason. D­r. Kardos Antal kir. aljárásbiró Marcaliban. Dr. Karsay Béla kir. aljárásbiró M. Ováron. Dr. Kaszaniczky Kálmán ügyvéd Léván. Kató Ignác ügyvéd Magyar-Ováron. Káplány Géza kir. ítélőtáblás biró Budapesten. Dr. Kemény Andor kir. tszéki jegyző Miskolcon. Dr. Kemény Dezső ügyvéd Gálszécsen. Dr. Kemény Zsigmond ügyvéd Baján. Dr. Kenedi Géza ügyvéd és lapszerkesztő Budapesten. Dr. Kiss Károly ügyvéd Budapesten. Dr Kollár Győző Zomborban. Dr. Koppányi Dávid ügyvéd Gyöngyösön. Kovách Károly kir. aljárásbiró Muraszombaton. Kovács Béla kir. kir. végrehajtó Szatmáron. Kovács István ügyvéd Kecskeméten. Kovács Lajos ügyvéd Kisvárdán. Kökössy Károly ügyvéd Kézdivásárhelyt Köllő Ignác kir. aljegyző Cs.­Szt.­Mártonban. Krajcsik Soma Zólyomban. Dr. Krancztor Miksa ügyvéd Budapesten. Krenner Pál ügyvéd Vasváron. Dr. Krivanich József ügyvéd Kaposváron. Krisztinkovich Ede győri ügyvéd. Kun Gyula telekkönyvvezető Medgyesen. Kuna Jenő ügyvéd Versecen. Lányi Bertalan kir. táblai kisegítő biró Budapesten. Lemény József ügyvéd Medgyesen. Lepossa Dániel kir. járásbiró M.-Óváron. Dr. Lukács Adolf jogakadémiai tanár Pécsett. Lukácsy Lajos ügyvéd Aradon. Madarassy Pál a m. kir. pénzügyi közigazgatási biróság elnöke Budapesten. Dr. Maniu Aurél kir. közjegyző Oravicabányán. Dr. Markovich Lajos kir. alügyész Szolnokon. Dr. Mayer Salamon jogtanár a bécsi egyetemen és a keleti aka­démián Bécsben. Mányay Mihály árvaszéki ülnök Székesfehérváron. Dr. Márkus Dezső ügyvéd Budapesten. Dr. Meisels Adolf ügyvéd Beregszászon. Mihálkovics Árpád kir. járásbiró Bonyhádon. Millasin Jakab kir. járásbiró Szabadkán. Dr. Miskolczy Sándor ügyvéd Nagybányán. Dr. Móré Pál kir. tszéki biró Lugoson. Dr. Mank Mór ügyvéd Nagy-Tapolcsány. Nagy Béla ügyvéd Sátor-Alja-Ujhelyen. Nagy Ferenc ügyvéd Buziáson. Dr. Neumann Ármin egyet. r. k. tanár és országgyűlési képviselő Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents