A Jog, 1897 (16. évfolyam, 1-52. szám)

T' 1. *// 3.) A JOG EZELŐTT DJ. RÉVAI LAJOS, ÜGYVÉD / MAGYAR ÜGYVÉDI KÖZLÖNY HETILAP AZ IGAZSÁGÜGY ÉRDEKEINEK KÉPVISELETÉRE A MAGYAR ÜGYVÉDI, BÍRÓI, ÜGYÉSZI ÉS KÖZJEGYZŐI KAR KÖZLÖNYE. SZÁMOS KIVÁLÓ SZAKFÉRFIÚ KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK DJ. STILLER MÓR, ÜGYVÉD FELELŐS SZERKESZTŐ DR. STILLER MÓR 1897. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM SZERKESZTŐSÉG: V. ker. Rud­olf-rakpart 3. szám. BUDAPEST KIADÓHIVATAL : V. ker . Rudolf-rakpart 3. szám.

Next