A Jog, 1899 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-01 / 1. szám

MAGYAR ÜGYVÉDI KÖZLÖNY HETILAP AZ IGAZSÁGÜGY ÉRDEKEINEK A MAGYAR ÜGYVÉDI, KÉP­VISELETÉRE.­t­­ BÍRÓI, ügyészi és közjegyzői kar közlönye. SZÁMOS KIVÁLÓ SZAKFÉRFIÚ KÖZREMŰKÖDÉSE,MELLETT SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Dr. RÉVAI LAJOS, Dr. STILLER MÓR, ÜGYVÉD ÜGYVÉD FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. STILLER MÓR. 1899. TIZEN­N­YOLCZADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADÓHIVATAL : V. ker., Rudolf-rakpart 3. szám SZERKESZTŐSÉG: V. ker., Rudolf-rakpart 3. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents