A Jog, 1903 (22. évfolyam, 1-52. szám)

SZERKESZTŐSÉG, V. ker., Rudolf-rakpart 3. szám. EZELŐTT MAGYAR ÜGYVÉDI KÖZLÖNY. HETILAP AZ IGAZSÁGÜGY ÉRDEKEINEK KÉPVISELETÉRE. A MAGYAR ÜGYVÉDI, ■ /V *• BÍRÓI, ÜGYÉSZI ÉS KÖZJEGYZŐI KAR KÖZLÖNYE." . " SZÁMOS KIVÁLÓ SZAKFÉRFIÚ KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK STILLER MÓR­­DA ÜGYVÉD HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADÓHIVATAL, V. ker., Rudolf-rakpart 3. számú. A JOG.

Next