A Kerék, 1938 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1-3. szám

EGY FÉL ÉVSZÁZAD MARGÓJÁRA Mikor lapunk az 1938-as eszten­dőben először jelenik meg, még egyszer meg kell emlékeznünk a magyar autóstársadalom meleg barátságáról, amelynek jeleivel tavaly, lapunk fennállásának tize­dik esztendejében elhalmozott ben­nünket. A lelkes mellettünk állás­­nak ezek a megnyilvánulásai köte­leznek bennünket arra, hogy A Ke­rék most meginduló második év­tizedében is ugyanazok a szem­pontok és célok vezéreljenek ben­nünket, mint eddig : a magyar automobilizmus fejlesztése, a moto­­rosodás népszerűsítése, az autós ter­hek könnyítése, az útépítés és autós idegenforgalom fejlesztése. Hisszük, hogy csekély erőinkkel az új év­tizedben is hasznos munkásai lehe­tünk a magyar automobilizmus magasztos céljainak. Az 1938-as esztendő azonban újabb jubileumot hozott, nem A Kerék és olvasótáborának sze­rény házi jubileumához hasonlót, hanem annál sokkal nagyobb jelentőségűt, amelynek megünnep­lésében — legalább gondolatban — részt kell vennie a világ minden automobilistájának és motorosá­nak. Hozzánk különöskép közel áll ez a jubileum, mert a pneu­­matik, a gumiabroncs megszüle­tésének ötvenedik évét ünnepli. Öt­ven esztendeje, hogy a falusi angol állatorvos, Dunlop, úgy­szólván véletlen folytán megszer­kesztette a kerékpárgumi ősét, amely a biciklin keresztül az autón megindítója volt korábban elkép­zelhetetlen közlekedési lehetősé­geknek. A pneumatik nélkül nem volna automobilizmus, amely meg­szüntette a távolságokat, meg­könnyítette és meggyorsította az egyedek és a népek érintkezését és amelynek előbb-utóbb hozzá kell járulnia az egész világ megbékélé­séhez és jólétéhez. Kis országunknak is megvan a maga gumiabroncsa a magyar Cordatic képében és a pneumatik­­nak ez a félévszázados évfordulója eszébe kell, hogy juttassa minden magyar automobilistának, hogy a magyar gumiabroncs használata megbecsülése a magyar ipar­nak, megbecsülése önmagunknak, amely megbecsüléssel és össze­fogással utunk egy szebb jövő felé vezet.

Next

/
Thumbnails
Contents