A Munka Szemléje, 1906 (2. évfolyam, 1-24. szám)

­ rwNkfl szemléje TÁRSADALOMPOLITIKAI, TUDOMÁNYOS, IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT. ■ ,, ; ъ SZERKESZTIK: '­J»­DINER-DÉNES JÓZSEF és BALOG N. IMRE dr. II. ÉVFOL­YAM A BUDAPEST, 1906. ÉVI JAsSIUÁÉ HÓ 15. A 1. SZÁM SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:­­ ELŐFIZETÉSI RR: EGY ÉVRE 10 KOR., FÉL ÉVRE 5 KOR. BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UTCA 39. V EGYES SZÁM RRA 50 FILLÉR. ■' ' ■ • ■ MODERN KÖNYV­TÁR fl6fiz'tej"el¡ 4 W»'* •**‡ német’ 1 francia és angol könyveket KÖNYVKÖLCSÖNZŐ VÁLLALAT Budapesten házhoz szállítja, BUDAPEST, KIRÁLY­ UTCA 70. SZÁM. vidékre postán küldi. telefon 82—24. Tessék ismert elé­ss kérni! - . ■ . • . .. - ---- .■■•■■■■ w- " j ■■ '.''"Ту ^ . I £ COURRI ER EUROPÉEN Collabotateurs dfe premier rang de tons les pays, i — /«/“>'­motions originales. — Indispensable á' tonte • personne dési­­rant suivre le mouvement politique international. 280, boulevard Rasp ail, Pans . . „ , „ , _ . _. , France: un an, 12 fr.; six mow,. / fr. • trois mow, 3 fr. 50; .* Comité de Direction: Bjbrnstjcrn* Bjernson. Jacpn Nov.cow, N.eelas d„ 25 c#ut _ TJ^on: un an< 15 six mois, 8 fr.; trois Saliero, Gabriel Séailles, Charles Scignobos. Giuseppe Serji. moijJ 4 fr le,u„ 3Q cent Rédacteur en chef: Louis Dumur. Domendez un műmére specimen gcatult.

Next

/
Thumbnails
Contents