A Munka Szemléje, 1908 (4. évfolyam, 1-13. szám)

TÁRSADALOMPOLITIKAI, TUDOMÁNYOS, IRODALMI, s----­ks MŰVÉSZETI ÉS KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT. sa Szerkeszti: DINER-DÉNES JÓZSEF. IV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1908. ÉVI JANUÁR HÓ 11. 1. SZÁM. ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGY ÉVRE 10 KORONA, FÉL ÉVRE 5 KORONA, EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., DE5SEWFFY­ UTCA 39. ш­­ T MODERN KÖNYVTÁR KÖNYVKÖLCSÖNZŐ VÁLLALAT Budapest, Király­ utca 70. sz. , Telefon 82—24. › Előfizetőinek a legújabb magyar, német, francia és angol könyveket Buda­pesten házhoz szállítja, a vidékre postán küldi.­­­­ Tessék ismertetést kérni! ifTrO­­Is TARTALOM: Olvasóinkhoz. És az általános választójog . . . ? A házi agitáció. A szakszervezeti kongresszus. (p. j.) Reménynyel távoztak . . . A nyomdászok kollektív szerződése. Diner-Dénes József. Szemle: Politikai kabarett.— E pur si muove. — «Vir­­radás.» Tallózás a m. kir. kormány jelentéséből az 1906. évi közállapotokról. Községi politika. A mészárossztrájk, a vásárpénztár és Andrássy- Színház s­z . .­ •» Patachon. — Virágos csónak. Uj könyvek. J. Gömöri Gyula­: Az élet halottai. Értesítések. <rjj! p*V 4'

Next

/
Thumbnails
Contents