A Munka Szemléje, 1908 (4. évfolyam, 1-13. szám)

re Mt rendbehozása alkalmából szük­séges szőnyegeket, függönyö­ket, vas-, rézbútorok és ágy­neműket legolcsóbban szállít Szőts Simon „Szőnyegtelepe­­i Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos­ utca 15. szám. Szabott árak! Kizárólagos Telefon 87—23. /1) eladása a Neuschloss Ödön és Marcel tömör keményfabútorainak. © Szavatosság minden irányban! „Rafael“ fényképnagyitó és festészeti mű­terme BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utca 28 c. Ajánlja fényképnagyitásait akármilyen fénykép után, legszebb ki­vitelben 55—68 centiméter nagyságban. Díszes paszpartuban 5 koronáért. Olaj­ban színesen 10 koronáért. A kép teljes hasonlatosságáért szavatolunk. Kívánatra küldünk árjegyzéket. Számtalan elismerő­ levél szakemberek­től. — Képviselő­k fizetéssel mindenütt felvétetnek. E téren első helyen állunk!­­V­ID1KALAP-BAZAR SEMMELWEISS-UTCA 17. SZ. Hallotta már, hogy Nős ember ma már nem panaszkod­hat, mióta a hírnévről el­ismert Női Kalap-Bazár az új kalapvásári rendszert bevezette, hol Modell-alakok darabja 15 krajcár. Fregoli-formák, melyek átvonhatók minden színben 20,35,50 krajcár és mindezen kalapok legizlé­­sesebb diszítése a divat­lap után is csak 50 krajcár. Alakítások a legújabb formákra gyári­lag elkészülnek.

Next

/
Thumbnails
Contents