A Munka Szemléje, 1908 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1908-01-11 / 1. szám

A MUNKA SZEMLÉJE SZERKESZTŐSÉG ELŐFIZETÉSI ÁRAK, ÉS KIADÓHIVATAL : Egész évre.......................10 kor. Budapest, VI., Dessewffy­ utca 39. SZERKESZTI : Fél évre............................5 kor. Telefon­szám 93—93. DÍNER-DÉNES JÓZSEF: Egyes szám ára : 20 fillér. A MUNKA SZEMLÉJE megjelenik minden szombaton. Hirdetések dija: megállapodás szerint. IV. évfolyam. Budapest, 1908 Január 11. 1. szám. Olvasóinkhoz! A Munka Szemléje az 1908-ik évvel negyedik esztendejébe kezd. Szociáldemokrata lap lesz, mint eddig. A szociáldemokrata párt céljaiért harcol a marxizmus fegyvereivel. Erre a harcos orgánumra szükség van. Most inkább, mint valaha. Az uralkodó osztályok dühöngve pusztítják mindazt, mi ebben a szegény országban értékes. Az uralkodó osztályok megfeszített erővel akarják megakadályozni Magyarország fejlődését. Nekünk tehát megfeszített erővel kell ez ellen kü­zdenünk. A rombolásban a feudalizmus jár elől. A burzsoázia zöme ölhetett kezekkel nézi, sőt a feudalizmus támogatására siet. A Munka Szemléje Magyarország proletariátusának érde­keiért küzd. A feudalizmus ellen, a kapitalizmus ellen. Most az általános választójognak kell a harc előterében állni. Ezért kell kü­zdenünk első­sorban. Annál inkább, mert a polgárság, elenyésző kis részétől eltekintve, egy lépést sem tesz érette. A munkásság akciója is látszó­­lag gyengül. Október tizedikével tán azt hiszi kötelességének eleget tett. Nem. A harc közepén vagyunk. Nehéz harc közepén. Ezt a harcot vívja A Munka Szemléje. Ebben kell segítségünkre jönni mindenkinek, ki a szociáldemokráciának köve­tője. Mindenkinek, ki törődik Magyarország haladásával. Tudjuk, hogy sokan vagyunk. Álljanak hát mögénk, kik velünk éreznek. Támogassák A Munka Szemléjét. A Munka Szemléje előfizetési ára félévre 5 kor., szakszervezeteknek 2 kor. 50 fil­.

Next

/
Thumbnails
Contents