Henszlmann Imre - Ortvay Tivadar (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 9. KÖTET (1875)

1875 / 1. füzet

ARCH/EOLOClAl R T E S I T 0 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCH AEOLOGIA I BIZOTTSÁGA KÖZLÖNYE. SZERKÉSZTl DR - HENSZLMANN IMRE ÉS DR ORTVAY TIVADAR. IX. KÖTET. i (,Tőbb fametszvénynyel.) BUDAPEST1 , Ái&NEE LAJOS BIZOMÁNYAí 1 8 7 5; A M T. AKADÉMIA FŐTITKÁRI HIVATALA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents