Henszlmann Imre - Nyáry Albert (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 11. KÖTET (1877)

1877 / 1. füzet

5063ft ARCH/EOLOGI AI ÉRTESÍTŐ. A MAGYAR TUD. AKADÉMIA ARCH/EOLOGIAI BIZOTTSÁGAINAK KÖZLÖN YE. SZERKESZTIK Dr, HENSZLMANN IMRE ES ßr. NYARY ALBERT.' XI, KÖTET, (SZAMOS FAMETSZVÉNYNYEL.) BUDAPEST. KNOLL AKAD. KÖNYVKERESKEDŐNÉL A MAQYAfi TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÉRHÁZÁBAN 1877,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents