Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 5. KÖTET (1885)

1885 / 1. füzet

ARCfEEO ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE •SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. V. KÖTET. A KESZTHELYI KŐKAMARÁNAK ÁTMETSZETE. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1885. SZE<A

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents