Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 23. KÖTET (1903)

1903 / 1. füzet

ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ. a m. tud. akadémia arch. bizottságának És az orsz. régészeti s emb. társulatnak közlönye. SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEE. UJ FOLYAM. XXIII. KÖTET. EGY KÉPMELLÉKLETTEL, TIZENHÉT KÉPES TÁBLÁVAL ÉS KÉTSZÁZHETVEXKILENCZ ÁBRÁVAL. domború díszítések a besztereczi szenteltvíztartó alsó felén vz в budapest. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents