Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 30. KÖTET (1910)

1910 / 1. füzet

a. г! 'viar ? H Г/fit/p J, ; ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK És AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE. SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. XXX. KÖTET. KÉT MELLÉKLETTEL, NÉGY TÁBLÁVAL KS NÉGYSZÁZHARMINCZHÁROM ÁBRÁVAL. ÇfS) 1 9, (tó 2J * pщ Ш PnJ I (T©) ме ® (Щ) V. nj <V NÉMELY MESTERJEGYEK A NAGYSZEBENI ÓLOMTÁBLÁN. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1910.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents