Hekler Antal (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 48. KÖTET (1935)

V ARCH/EOLOGIAI ÉRTESÍTŐ / r A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCHiEOLOGIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI HEKLER ANTAL ŰJ FOLYAM 1935 XLVIII. KÖTET KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST, 1936 7 [ "ICICíi Viü; :T _ S7'r.Sr /'. FOLYÓ1RA Г ил

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents