Építünk. A Magyar Írók Szövetsége Debreceni Csoportjának folyóirata 4. (1953)

1953 / 1-2. szám

ÉPÍTÜNK A Magyar Írók Szövetsége debreceni csoportjának folyóirata Szerkesztőbizottság: Boda István, Grandpierre Emil, Kardos Pál, Durkó Mátyás Felelős szerkesztő : Koczogh Ákos Felelős kiadó : Taar Ferenc Megjelenik negyedévenként Szerkesztőség és kiadóhivatal: Debrecen, Központi Egyetem III. emelet 301. Egyes szám ára: 3 Ft Előfizetés egy évre: 12 Ft 1953 TAVASZ-NYÁR ~ IV. ÉVFOLYAM ~ 1—2. SZÁM ill—12. SZ.l

Next

/
Thumbnails
Contents