Alföld. A Magyar Írók Szövetsége Debreceni Csoportjának folyóirata 6. (1955)

1955 / 1-2. szám

ALFÖLD (1950—1954 nyaráig : ÉPÍTÜNK) A Magyar Írók Szövetsége debreceni csoportjának folyóirata Felelős szerkesztő : Koczogh Ákos Szerkesztőbizottság : Boda István, Durkó Mátyás, Fábián Sándor, Kiss Tamás Felelős kiadó : Taar Ferenc Megjelenik kéthavonként. Szerkesztőség és kiadóhivatal, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, III. e. 301. Egyes szám ára : 4 Ft Előfizetés egy évre : 18 Ft 1955 TAVASZÁN — VI. ÉVFOLYAM­­ 1—2. SZÁM 09—20. SZÁMI TARTALOM SZŰCS LÁSZLÓ : Sötét felhők (elbeszélés) — — — — — — — — —• — 1 TÓTH ENDRE : Az itthoni háború (versei ). — — — — — — — — — —• 13 EGRI LAJOS : A hála szonettjei (versek) — — —­ — — — —■ — — — — 14 FÁBIÁN SÁNDOR : Földindulás (regényrészlet) — — — — — — — —• — 20 BIHARI SÁNDOR : Attila ; Nagyerdei elégia ; Viadal; Koratavaszi eső (versek) — — 24 FERENCZ LAJOS : Apád vigyáz; Cserébe a szóért (versek) — — — —­­— —• 26 RÁCZ KÁROLY : Csak jöjj tavasz (vers) — — — — — — — ——­­— — — 27 TÉRI ÁRPÁD : Gondolatok egy színészi pályáról —­ — — — — — — — 28 NAGY JÁNOS : Nekik köszönjük (vers) — — — — — — — — — ■— —­ GELLÉRT SÁNDOR : A Gulyás Pál bűrlámpája (vers) — — — — — — — 31 BODA ISTVÁN : Elmondják nekem ; Abel szépségben ; Ma már ők kiáltják ; Almafák (versek) — — — — — — — _ — — — — — — — — — 32 KOCZOGH ÁKOS : Éjszaka ; Kerestelek . . . ; Magasra repüljünk (versek) — — — 34 NAGY TIBOR : Bacsó Boldi halála (elbeszélés) — — — — — — — — — 35 IMECS BÉLA : Tomás de Iriarte meséiből (műfordítások) — — — — — — — 40 IMECS BÉLA : Iriarte — — — — — — — — — — — — — — —42 DANYI GYULA : Otthon ; Gondjaimban ; Nem érdekel (versek) — — — — — 43 KALÁSZ LÁSZLÓ : Hóesésben ; Átkozom a messzeséget (versek) — — — — — 43 KÁLDI JÁNOS : Vers egy régi házról ; A Mosoly­ utcában ősz van (versek) — — — 44 BORY ZSOLT : Hegedű (vers) — — — — — — — — — — — — — 45 KÁDÁR ZOLTÁN : Debrecen művészi fejlődése a felszabadulás óta — — — — 45 SHAKESPEARE : Vihar (Pákozdy Ferenc műfordítása) — — — — — — —■ 51 FIATALOK SZILÁGYI MIKLÓS : Nem adhatok; Egy fejfáról; Julis néni (versi) ■— — — — 73 LÁZÁR ISTVÁN: Beszélned kell (vers) — — — —­ — — — — — — — 74 BUDA FERENC : Tűz ; Aki azért ír; Tizen­nyolcéves dal (versek) — — — — 74 SIMON ZOLTÁN műfordításai : Joseph Campbell : Az öregasszony ; F. W. Bourdillov: Fény — — — — — — — — — — — — — — — — — — 75 LOTHRINGER LÁSZLÓ műfordítása : Lermontov : — — — — — — — — 75 HAG­YOMÁNY KISS TAMÁS : Csokonai Vitéz Mihály (1773—1805) — — — — — — — — 76 ВЕКЕ ALBERT: Földi János, az esztéta — — — — — — — — — — — 87 KISS TAMÁS : Nadányi Zoltán (1894 — 1955) — — — — — — — 90 KISS ISTVÁN : Badar Balázs (1855—1939) — — — — — — — — — — 92 FÁBIÁN IMRE : Debrecen zenei múltja — — — — — — — — — — — 94 К R I T I T A BŐGEL JÓZSEF : Gondolatok a Nyugtalan Élet olvasása közben — — — — — 105 KARANCSY LÁSZLÓ : Tyutcsev : Versek — — — — — — — — — — — 108 NAGY JÁNOS: Simon István : Nem elég — — — — — — — — — — — 110 JULOW VIKTOR : Három költő (Boda, Pákolitz, Petrovácz) — — —­­— — — 114 B­AJKÓ MÁTYÁS : Komjáthy István : Aran­yk­ért — — — — — — — — — 116 BIHARI SÁNDOR : Pál József : Dúdolgató — — — — —• — — — — — 118 SZABADFALVI JÓZSEF : Szűcs Sándor: Ludas,Matyi cimborái — — — — —• 120 JAKAB LÁSZLÓ: Újságunk nyelve (kritikai megjegyzések a Néplap nyelvéről) — — 121 HÍREK Plágium — — — — — — — — — — — — — — — — — 129

Next

/
Thumbnails
Contents