Almanah Cinema, 1979

V «Sub conducerea partidului, poporul nostru făurește o lume nouă, în centrul căreia stă omul cu nevoile și năzuințele sale, împlinirea aspirațiilor sale multiple, materiale și spirituale. Tocmai această cerință se pune în fața cinematografiei românești — de a înțelege bine sensul activității depuse de poporul român, aspirațiile de viitor ale națiunii noastre și de a le reda prin mijloacele artei cinematografice cît mai atrăgătoare, mai diversă, dar cu un conținut de idei cît mai bogat și mai original». într-o formă Nicolae CEAUȘESCU \

Next