Aquila 19. (1912)

A AQUILA. A MAGYAR KIR. ORNITHOLOGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA. PERIODICAL OF ORNITHOLOGY. * JOURNAL POUR ORNITHOLOGIE. ZEITSCHRIFT FÜR ORNITHOLOGIE. BUDAPEST, A MAGYAR KIRÁLYI ORNITHOLOGIAI KÖZPONT KIADVÁNYA. 1912. SZERK. HERMAN OTTÓ. XIX. ÉVFOLYAM. 1912. REDACT. OTTO HERMAN. XIX. JAHRGANG, 1912.

Next