Aquila 51-54. (1944-1947)

AQUILA MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET A NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓINTÉZET MADÁRTANI OSZTÁLYA ÉVKÖNYVE ЕЖЕГОДНИК ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДЛЯ ОХРАНЫ РАСТЕНИЙ YEARBOOK OF THE HUNGARIAN INSTITUTE OF ORNITHOLOGY Megindította: HERMAX OTTÓ Основывал: ОТТО ГЕРМАН Founded by OTTO HERMAN Szerkeszti: Dr. VERTSE ALBERT Редактор: Д-р АЛЬБЕРТ БЕРЧЕ Editor Dr. A. VERTSE 19 44 - 1947 14 táblával és 4 szövegábrával C 14 таблицами и 4 рисунками к тексту With 14 Plates and with 4 Figures LI—LIV. évfolyam Том. 51 — 54, Volume 51—54 A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET KIADVÁNYA ИЗДАНИЕ ВЕНГЕРСКОГО ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА EDITION OF THE HUNGARIAN INSTITUTE OF ORNITHOLOGY /V*' x4\ Ал

Next