Aradi Ujság, 1924. május (23. évfolyam, 97-120. szám)

1924-05-02 / 97. szám

Ara­d lei, XXIII. évfolyam 97 sem. TELEFON: 503. 1924. május 2. A királyi gir Silfis utalása: Ferdinand király inkognitóban még Parisban marad­ Paris. Ferdinand király miután ünnepélyes búcsút vett a hivatalos Franciaországtól, a külügyminisztériumi lakosz­tályából a Place Vendôme egyik hoteljébe költözködött át s inkognitóban továbbra is Parisban maradt. Egyedül vagy Angelescu tábornok kíséretében gyakran lehet látni estefelé a rue de la Paix-n, az Opera előtt vagy a bulevardokon, míg reggelenként rendesen a Champs Elysées-re és a B®i de Boulogneba szokott kisétálni. Gyakran járt a Louvre-ba is, „melynek képtárát — mint mondotta — azóta, amióta alig maradt néhány órája, amit valóban magáénak nevez­hetne, tökéletesen elfeledte. “ Egyik nap a malmaisoni és ruelli kastélyokat nézte meg, majd a versaillesi parkot, hol tiszteletére működésbe hozták a vízműveket. Legutóbb a sainte-assiai drótnélküli állomást látogatta meg­, ahol a lá­togatás folyamán Károly trónörökösnek is küldött üzenetet Bucurestibe. A királyné még Nizzában van s csak néhány nap múlva érkezik majd vissza. Ő a román követségen fog lakni május ötödikéig, mikor a hivatalos svájci látogatás megkezdődik. Bernből Parisba térnek vissza, majd május 9 én Brüsszelbe, 13-án Angliába utaznak. A külföldi utazás május 23-án ér véget. ­ Megérkezett Budapestre Smith pénzügyi főbiztos, Budapest. Tegnap reggel háromnegyed hétkor az orient­­expresszel Budapestre érkezett a Népszövetség által Magyar­­ország részére kijelölt Smith pénzügyi főbiztos, aki a sza­nálás ügyeit fogja vezetni. Kíséretében volt Tyler, a Nép­­szövetség pénzügyi bizottságának tagja Ugyanezzel a vo­nattal érkezett meg báró Korányi pénzügyminiszter is. Smith e vonatból kiszállva az „Esti Hírek" munkatársának a követ­kezőket mondotta: „Boldog vagyok, hogy megkezdhetem Magyarország rekonstrukcióját, amelyet nagyjelentőségűnek tartok, az európai normális viszonyok helyreállítása szem­pontjából.“ Smith délben bemutatkozó látogatást tett Beth­lenné”. Óriási panama az amerikai elnök­választás körül. London. Washingtoni távirat szerint Coolidge a vízmű­vek koncessióját Fordnak ígérte az esetre, ha őt támogatva elnökjelöltségtől visszalép. Az amerikai sajtó nagyban tár­gyalja ezt a dolgot, a demokraták azt mondják, hogy vá­lasztási manőverről van szó. Véres kommunista zavargások Németországban Több órás ostrom a kommunista tanyák ellen. K­ét halott, több súlyos sebesült. Berlin. Gelsenkirchenben a kommunisták az egyik aknát megrongálták, majd egy külvárosi házba menekültek, ahol elbarikádozták magukat. A rendőrség nyolc órás tűz­harc után elfoglalta a házat, ahol a két főtettest holtan találták. Egy másik kommunista tanya kitakarításakor több órás ostrom után a tűzoltók segítségével a kommunistákat kifüstölték. A harc során két kommunista és egy rendőr­tisztviselő meghalt, valamint többen súlyon megsebesültek. Berlinben a kommunisták egy szocialista gyűlést meg­zavartak­ és hatalmas verekedést provokáltak, amely számos sebbesüléssel végződött. A hatóságok helyreállították a rendet. A forgószél megölt 189 embert és 10 millió dollár kárt okozott. Atlanta, Georgiában és Dél Karolinában a forgószél ezer kilométer körzetben t1z millió dollár kárt okozott. A hidakat elsodorta. A forgószélnek 189 áldozata van. Egy német egyetemi tanár aradi előadása Tut Ankh Am­onról.­ ­ Érdekes előadás színhelye lesz hétfőn este az aradi kultúrpalota nagyterme. Egy hírneves német egyetemi tanár, Röder dr, aki a hildesheimi egyetem tanára és a pelizonai múzeum igazgatója, előa­dást fog tartani Tut-Ankh Amon fáraóról Roder dr, aki nagyhírű egiptológus, részt vett a fáraó sír­jának a felnyitási munkálataiban és egész sor eredeti felvételeket készített. Ezeket a felvételeket vetített képek alakjában mutatja a kiváló egiptológus az aradi kultur-­­ palotai tudományos előadása kap­­­­csán. Százhúsz ilyen képet fog a­­ tudós tanár bemutatni Az előadást i­s német nyel­vn tartja meg Rader.­­ Mindenütt ahol a kiváló egiptológus­­ előadását megtartotta, a legtelje­sebb siker és elismerés lett osztály­része. Bucurestiben a király család tagjai előtt tartotta meg egyik előadását kaucsuk-talpvédő és kaucsuk-sarok megvéd nedvességtől és meghűléstől ­­IK a GYERMEKE? Angol iiiiiil \mm liírájiiiápl siiiîlsifs Sillily Miért nem használ HÖFE­R-gyermek hintőport és H­O­F­E­R-gyerm­ek­ krémet? Lloyd 2345, divatáruházába Arad. Fripta Avram lánca 20 ■ I

Next