Aradi Ujság, 1924. június (23. évfolyam, 121-140. szám)

1924-06-02 / 121. szám

Ára 3 lej. XXIII. évfolyam 121. szám. TELEFON: 503. 1924. justus 2. Revolvermerék­letit viti el Senes osztrák Mar­elb­e. A tüdejét átfúrta a revolver­golyó. — Öngyilkos lett a merénylő. Bécs. Seipel szövetségi kancellár ellen tegnap este me­rényletet követtek el. A kancellár tegnap Wiener Neustadt­­ban tartózkodott. Estefelé a rendes személyvonattal beuta­zott Bécsbe. Amikor a vonat a bécsi Déli pályaudvarra megérkezett, Seypel kan­cellár kiszállott a,, vonatból. Alig hagyta el a kancellár a vo­natot, egy munkáskülsejű­ egyén, aki ugyanazzal a vonattal érke­zett, Seypel közelébe férkőzött, re­volvert rántott és azzal közvetlen közelről a kancellárra lőtt. Seypel a lövés után megtántorodott. Hamar nagy em­­bergyűrű képződött körülötte. Többen megfogták és a rend­őri őrszobába vitték. Mialatt a közönség nagy része a megsebesült kancellárt segítette, a közelben tartózkodók­ másik része a merénylőre vetették magukat és lefogták Őt is a rendőri őrszobák szállították. Az orvosok megállapították, hogy a merénylő golyója a kancellár tüdején haladt keresztül és és nagyon súlyos sérülést okozott. A seb nagyon súlyos, de nem halálos. Az azonnali or­vosi beavatkozás megakadályozta a merénylet katasztrofális kimenetelét. Seypel öntudatát mindvégig megőrizte. Az állo­másról a kórházba szállították. A déli vasúti állomás rendőrség kirendeltségénél meg­kezdődött a merénylő kihallgatása. A merénylő nem akart vallani, még a nevét sem akarta megmondani. Amikor vallatni kezdték, hirtelen a nála felej­tett revolvert maga felé fordította és a mellébe lőtt. A merénylő szintén súlyosan megsebesült és a kórházba kellett szállítani. A magyar kormánypártból kitessékelnek több képviselőt. Budapest. A nemzetgyűlés közigazgatási bizottságában a fővárosi törvényjavaslatnál kétszer is leszavazták a kor­mányt. A leszavazást több egységes párti segítette elő, akik a fajvédőkkel rokonszenveznek. Ezeket név szerint Putnoki Mórt, Viczián Istvánt, Pataÿ Tibort és Petrovácz Gyulát ki­­tessékelik a kormánypártból. NilM nil Ui Meli A Poincaré kormány benyújtotta lemondását. A többségi pártok nem tűrik meg az Elysée palotában.­­ Megmaradása sérti a republiká­nus közvéleményt. Paris. Poincaré tegnap délelőtt féltizenegykor át­nyúj­totta Millerandnak a kormány lemondását. A lemondásról szóló okmány, amelyet a kormány valamennyi tagja aláírt, a következő szövegű : Elnök Úr! A választásokat követő napon hozott miniszter­­tanácsi határozat értelmében van szerencsém a minisztérium együttes lemondását át­nyújtani Pákis. A radikális párt tegnap délelőtti értekezletén a következő napirendi javaslatot terjesztette elő : 1. A köztársasági elnök túllépte alkotmányban körvonalazott szerepkörét. 2. A választásokból kikerült kamara ennélfogva nem viseltetik iránta bizalommal. 3. Ennélfogva egyetlen megválasz­tott baloldali képviselő sem vállalhatja a ka­­binetalakítást Millerand kezéből. A vita után, amelyen Herriot is részt vett, amely a ha­tározati javaslat két első pontját elfogadta, a harmadik pontot azonban eltörölte és kijelenti, hogy Millerand polgárnak az Elysée palotában való további megmaradása sérti republikánus köz­véleményt és folytonos konfliktusok forrás­a lesz. . ' : ■...” Legújabb valutakurzusok. (zürichi nyitás.) junius 2. ARADI ÁRFOLYAMOK AJÁNDÉKTÁRGYAKAT s mű elősyösebbe» s Salon Artistique best­­Fischer EHz-palot­­a vásárol feat. Nagy raktár régiségekbe® A modern műtárgyakba«* Állmáé iSfakijUH tás. kaucsuk-talpvédő és kaucsuk-sarok megvéd nedvességtől és meghűléstől Berlin — — — — — 135 Amsterdam — — — —21225 New-Yor­­ — — — — 568 London — — — — — 2448 Paris — — — — 288750 Milano _ _ — — — 2470 Prága — — —* — — 1665 Budapest — — — — — 65 Belgrád — — — — _ 695 București— — — — —23750 Bécs — _ — — _ 7965 Paris — — — — — 1165 London — — — — — 987 Newyork— — — — — 22750 Itália — — — _ -------995 Litije — — —- — — 4040 Prága — — — — — —670 Bécs — — — —--------3­1­0 Budapest belföldi — —-------435­0 külföldi — —--------380

Next