Aradi Ujság, 1926. január (27. évfolyam, 1-23. szám)

1926-01-02 / 1. szám

Ára 2 len. XXVII. évfolyam 1. szám, 1926. január 2. TELEFON: 503. JIM­­m leh­et fitt­ette“ Paál Árpád érdekes újévi köszöntője. Cluj. Testnap déltután négy órakor a Magyar Párt helyi­ségében újévi köszöntés volt Ugron István elnök tiszteletére. Az ünneplésen megjelent Kolozsvár egész magyarsága, ezen­kívül a vidéki tagozatok is küldötteikkel képviselték magu­kat. A párt nagytermét zsúfolásig megtöltötte a közönség, amely a beszédek folyamán lelkesen ünnepelte Ugrón Istvánt. Az ünnepi szónoklatot Paál Árpád dr. tartotta. — Nagyméltóságu uram, jó­ eső kötelességüknek teszek eleget, amikor nagyméltóságodat a párt tagjai részéről üd­vözöljük. Nagyméltóságod, mint ember is megérdemli ezt a tiszteletet, de történelmi szükség figyelmeztet arra, hogy nagyméltóságodban nem csupán az embert nézzük, hanem népkisebbségi egyéniségünk megszemélyesítőjét is. Majd be­szédét azzal folytatja, hogy történelmi szükségszerűséget lát abban, hogy Ugrón István a fényes diplomáciai állásokból egy szenvedő szegény népkisebbség élére került. Majd ott folytatja, hogy hat éves romániai létünk egy új történelem és ennek az új történelemnek, meg a régi történelemnek meg kell találnia az összhangot. De ez csak úgy lehetséges, ha az új történelem kedvéért mi nem adjuk fel a régit, mi nem tagadhatjuk meg az ország létét, de a magunkét sem fogjuk sohasem megtagadni. Kifejti, hogy a magyarság nem lehet más pártok függvénye, a magyarságot nem lehet kényre-kedvre, ide-oda dobálni és a magyarság nem lehet taktikázás eszköze. A magyarságot nem lehet el­nyelni, csak átölelni és megbecsülni. Azzal fejezi be beszédét, hogy az üdvözlés során azért mondotta el ezeket, mert akkor, amikor Ugrón Istvánról gondolkodik, akkor önként jön az, hogy az egész magyar­ságról is gondolkozzon. Ugrón megköszöni a szerencsekívánatokat, részletesen felsorolja feladatainak főbb pontjait, melyek legfontosabbi­kának azt tartja, hogy megszervezze a magyar társadalmat. Rámutat erra az örvendetes javulásra, amely a román pár­tokkal és a kormánnyal való viszonyunkban megállapítható. Visszaemlékeztet Tatarescu miniszternek arra a támadására, hogy a Magyar Párttal nem áll szóba, rávilágít az akkori és a mostani idők különbségére, majd röviden szól a bucuresti tárgyalásokról, de bővebben ezekről sem nyilatkozhatik, mert ezek még folyamatban vannak. Végül lelkes felszólítás­sal végzi beszédét, hogy mindenki lelkesedéses tömörüljön a Magyar Párt köré, mert az eddigi eredmények is az egység erejének köszönhetők. Beszédét azzal a felkiáltással végzi : — Éljen a Magyar Párt ! Gritta Ovidiu előléptetése. Clujról jelentik : Gritta Ovidiu rendőrprefektust a cluji rendőrség vezetőjét a belügyminisztérium köz­­igazgatási vezérfelügyelővé ne­vezte ki. — „Express-házasság vígjáték­­bemutató ma szombaton az Urá­niában. Szenzációs vígjátékot mu­tat be ma, szombaton az aradi Uránia mozgószínház „Express há­­­zasság — Ketten egy papot ke­resnek“ címen. A nagyszerű víg­játék rendkívül ötletes és kacag­tató jelenetek sorozatából áll. Az előadások fél 5, 6, fél 7 és 9 óra­kor kezdődnek. Rudyard Kipling fel­gyógyult. Londoni tudósítónk jelenti, hogy Rudyard Kipling, a világhírű író, aki három héttel ezelőtt vadászat közben meghalt és tüdőgyulladást kapott, immár teljesen felgyógyult. Rudyard Kiplinget vidéken érte a betegség és két hétig élet-halál közt lebegett. Erős szervezete és feleségének gondos ápolása azon­ban legyőzte a betegséget, úgyhogy még nem is adtak ki az orvosok róla jelentést. A költőt felgyógyu­lása alkalmából a világ minden részéből elárasztották üdvözlő táv­iratokkal. A zárlatkor a leu ma Zürichben 240.­­ LEGÚJABB. Ötven kislányt rontott meg egy bestiális tanító. Két éven át folytatta a liliomtiprást. A szülők meg akar­ták lincselni a vadállatias embert. Fonyódról jelentik : Az 5000 főnyi falunak óriási szen­zációja van. Nagy Béla 25 éves tanítóról bestiális bűnök de­rültek ki. A fiatalember, aki két éve van az iskolában al­kalmazva, ötven kislányt rontott meg. Csupa 8—12 éves leánykáról van szó. A liliomtiprást az emberi vadállat két éven át űzte zavartalanul. A leánykákat halálos fenyegetésekkel bírta rá, hogy senkinek ne szóljanak a dologról. Bűne úgy derült ki, hogy egyik kis áldozata, egy 11 éves kisleány viaskodni kezdett vele, kiszakította magát karjai közül és hazamenekült, ahol szüleinek elmondotta a dolgot. A hir gyorsan elterjedt és a kislányok szája kinyilt. A szülők elmentek Iffy Lajos plébá­noshoz és feljelentést tettek. A plébános értesítette a csend­őrséget, amely tegnap letartóztatta Nagy Bélát. A tanifó rögtön megtört és bevallotta rettenetes bűnét. Megtalált ek egy jegyzéket a lakásán, amelyben pontosan fel van tolva a megrontott leányok neve. Legkisebb áldozata nem töltötte be a nyolc évet. Amikor a tanító bűneinek híre kipattant, a­­ népe meg akarta lincselni. Kaszát, kapát gudtak az emberek, hogy megöljék Nagy , de a csendőrség gyorsan átvitte Kapos, ahol az ügyészségi fogházban helyezte A magyar kormányzó és minis az árvízkatasztrófa szinte Budapest. Horthy kormányzó és Bethlen t tegnap délután a békés megyei árvízkatasztróf utaztak, Bethlen ma visszatért és elnököl a csőn, amely az árvízzel kapcsolatos további­g fog dönteni.­­ A Kőrös áradása tegnap megszűnt és ret­apadás folytatódni fog. Alsóborsodnál az áram Sátoraljaújhely is fenyegetve van. Alsóbor­holdon hatméteres víz áll. A víz több község fúlzárta. Farkascsorda támadott meg Debrecen határában egy szekeresgazdát. Füzesi József hejdűbagosi gaz­dálkodó karácsony másodnapján elhatározta, hogy meglátogatja ro­konait Bánk községben, Szekeré­vel indult el hazulról és útja a ba­­gosi erdőn vitt keresztül. Egyszerre ott, ahol a bagosi, debreceni és a hosszupályi nagyerdő találkozik, a lovak hirtelen megroppantak és szűkölni kezdtek. A következő pil­lanatban ez erdő sűrűjéből egész farkascsorda rohant elő. Füzesi nem vesztette el lélekjelenetét,­­ baltát ragadott és azzal kezdett­­ csapkodni a felés sokra. Végtelenné tes küzdelem fej és a farkascsorda közt, lovak eszeveszett vágtatásba ke­l­tek és igy a gazda megmenekült. Debrecen környékén ritkaság a farkas. Valószínű, hogy a der­mesztő hideg csalta le az állatokat a felvidéki hegyekből. A debrecen­­környékbeli gazdák most körvadá­­szatra indu­lak a farkasok kipusz­­títására. ­ ESTÉNKÉNT elsőrendű cigányzenekar muzsikál a Va­dászkürt kávéházban.

Next