Aradi Ujság, 1928. október (29. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-02 / 222. szám

­$29. okóber 2. szedő. Férfi sapkák Vásárló közönség figyelmébe A régi Kávé Királyt Forray­ utca 6. sz. saját érdekében keresse fel, ahol 4 fajta legnemesebb kávékeverék Lei 260 3 féle kávékeverék Lei 220 2 féle kávékeverék Lei 180 jó zamatos kávé Lei 140 könnyebb kávé Lei 120 Naponta pergellés. Centrala de Cafea — Rive központ. Stelian Popescu megegye­zett Iorgával és Averescuval Bucuresti. Politikai körökben egyre jobba­n tartja magát az a hír, hogy Stelian Popescu igazságügy­­miniszter megegyezett Averescu tá­bornokkal és Iorgával az együtt­működésre vonatkozólag arra az esetre, ha a liberális kormány tá­vozna. 85 - 95 lejért Gazmásfia! ! Str. Metiana 14. (Ferrag­a.) »MiM formát, LEGÚJABB Az osztrák kormány betiltja az október hetedik! összes felvonulásokat. Bécs: Tegnap este olyan hírek terjedtek el, hogy a kormány közbiztonsági és külpolitikai okokból az összes október 7-re tervezett felvonulásokat betiltja. női, leány és fra­ szvetterek, kötött mellé­nyek, pontlowerek, sapkák, esőernyők legol­csóbban Szűcsnél motorállomással szemben Egy felrobbant oxigéntartály felgyujtotta a lyoni pályaudvart Lyon. Tegnap délután a pálya­udvaron munkások oxigéntartályo­­kat raktak ki. Az egyik tartály fel­robbant és három munkást dara­bolt a­tép­eít, a pályaudvart pedig felgyujtotta. Több órai munkával siker­ült a tűjét eloltani. Horvátország közgazdaságilag függetle­nítette magát Belgrádtól, Zágráb. Tíz horvát tartomány közgazdasági konferenciára gyűlt össze. Kiküldött tekintélyes képviselőik, közöttük a pa­rasztpárt vezetői és legtekintélyesebb tagjai határozati javaslat­ban kimondották, hogy minden közmunkát együtt adnak ki és egyilit finanszíroznak, hogy emancipálják magukat Belgrádtól. Elhatározták, hogy Spalatóban azonnal megkezdik a ke­reskedelmi kikötő építését. Ha nem tudnák előteremteni a szük­séges pénzt, úgy a külföldhöz fordulnak beruházási kölcsönért. Ez a határozat az ellenzék első hivatalos önálló megnyilvánu­lása a skupstinán kívül és ezért hordereje óriási. ______ Fehérkereszt-Étteremben világvárosi attrakciók 10 órai kezdettel, rendes éttermi árak. Előadás után zene és tánc a kis bárban. Miért tagadta meg a cseh követség a vízumot dr. Lu­kács György­től? Budape­t. A cseh követség tudva­levőleg nem adott vizu­mot dr. Lu­kács György volt magyar miniszter­nek, aki csehországi birtokára akart utazni. A budapesti cseh követség nyilatkozata szerint ez azért történt, m mert Lukocs Csehországban nem viselkedett azzal a rezerváltsággal, amely minden idegenre kötelező hanem olyan nyilatkozatot tett, a­mely nem nyújt biztosrá ot «iránti hogy Lukács otttartózkodását a ha­tóságok engedélyezh»«-ért. Legolcsóbban vásárolhat Szántó és Komlós ruhaáruházában.AR ún. Szinház­ipüret Férfi öltöny gyapjú szövetből L. 1450 Fiú öltöny gyapjú szövetből . „1150 Gyermek öltöny gyapjú szövetből „ 659 Őszi és téli dublé kabát . . „ 1750 Fekete téli kabát bárs.-gallérral „ 2050 Fekete téli kabát szőrme-gallérral,, 2850 Röv. gazdász kabát szőrme-gallér „ 1750 Rövid gazdász kabát saját gallér „ 1250 Férfi div. bunda teveszőr béléssel „ 3800 Férfi fregoli ragján..................... 1850 Fiú téli kabát..........................„1100 Gyerek téli kabát..................... 850 Nagy választék bőrkabátokban, szőrmés bekecsekben, bundákban, divatöltönyökben, iskolai egyen­­­ruhákban. — Külön mértékosztály ! — A­POLL­O— MA, HÉTFŐN: 5, 7 és negyed 10 órakor. AMERIKAI FILMSZENZÁCIOI­nDUSUS FAIRBANKS és ADOLF HONJOD együttes szereplésével a királynő lovagja id. Dumas Alexander „Három testőr“ című regénye nyomán. _____URANIA Ma, hétfőn 5, 7 és k­il0 órakor A British-Eichberg angol film­gyár első nagy filmje: PISZKOS PÉNZ. .SONG“ (Haláltánc) „SONG“ Amerikai Ízlésű befejezéssel. A főszerepben: ANNA MAY WONG. Rothermere nagyszabású templomot építtet Budapesten. Budapest. Lord Rothermere hír szerint impozáns méretű templomot építtet Budapesten többmillió pengő költséggel. _____ Kínos incidens a Petschauer-Gombos vivóakadémián. Egy fiatalember ki akarta oktatni Petschauer világbajnokot, azonban a közönség lehurrogta Tegnap este folyt le Aradon a nyári színházban Petschauer és Gombos világbajnokok részvételé­­vel a vivóakadémia, amelynek kí­nos incidense akadt. Petschauer Atilla épp­ a Pellegrini mesterrel vívott karddal, amikor az egyik összecsapás után megszólalt az egyik vidéki vivő, aki a mérkőzést vezette : — Tass Petschauernek ! Pel­c­aauer felemelte a másik­at és azt vitatta, hogy a tass neki szá­mít, akkor megálmodták, hogy a vívók maguk fogják bemondani a tussokat. Pár percig rendben ment a vívás, amikor az egyik összecsa­pás után ismét megszólalt a vidéki vívó hangja : — Petschauer úr mondja be a tusst. És ne tessék utánavágni, mert ez nem kabaré ! Petschauer egy pillanatig szótla­nul meredt a közbeszólóra. Hihe­tetlennek hangzott előtte, hogy egy natal vidéki vicc, őt Petschauer Atillát, a világbajnokot akarja ki-­­ oktatni arról, hogyan kell vívni és­­ mit csinálni. Azután odafordult a­­ közbeszólóhoz : — Önnek semmi joga sinc ahhoz, hogy engem tanítson vagy leckéz­tessen. Ezt kikérem magamnak ! Ezzel levette a maszkját és ott akarta hagyni a plansot. A közön­ség azonban mint egy ember ál­lott melléje. Haragos kiáltások re­pültek a közbe szóló felé : Menjen ki ! Nincs szükség vivór­a ! Hogy meri leckéztetni Petschauer ? Éljen Petschauer ! Óriási taps volt a felelet és a fiat­alamber, aki az egész incidenst előidézte Pellegrini felkérésére ott­hagyta a színpadot. Azonnal zavar­talanul folytak az élvezetesnél él­vezetesebb asszók, amelyek során Pellegrini mester, valamint Schub­­­er aradi fogtechnikus, aki tőrrel vívott jól megállották a helyüket a világbajnokkal szemben. Patsch­aer és Gombos 15.000 lej értékű tiasi­teletdíjakat kaptak a vállalkozótól Tionasin Aurél hírlapírótól, , aki 10.000 lejt fizetett rá arra, hogy Arad és Temesvár közönségével megismertette Petschau­r Attilát és Dr. Gombos Sándort. Őszi cipő szerezteti le élesén S APPOLYI TESTVÉREKNÉL I városházával szemben. TIP-TOF Külföldi cipőkülönlegességek a nagy választékban érkeztek. DÁVID ISTVÁN oki. vegyészmérnök a Felső Kereske­delmi Iskola chemiai laboratóriumában, foglalkozik többek közt: NEMES FÉMEK kiválasztásával, fogorvosok és aranymű­vesek részére. Textilanyagok s­okas­erű festésével (Echtfärberei) a leg­miodernebb eljárások :l. alapján. :1: Rodenstock-féle vadászüveg „Adar“­­ a legn­agyobb láskörrel és alkonyat-? hitűssal (Dammerungs'eistung) ' Franz lei­ner és Társa, cégnél Timisoara, Gyárvárosi Piata Traian (Kossuth­-tér) 1.

Next