Aradi Ujság, 1928. december (29. évfolyam, 273-296. szám)

1928-12-01 / 273. szám

Greta Garl­o és John Gabert-elK ” 12 Matiné ^ST Asszony és ördög tUJ-kor ERZ­SÉBET sláger mozgóba­n. -vS^ aamonHi Szerk. is kiadóhivatal: Arad, Bul.Reg. Ma­ria 9. Tel.503. Timişoara; szerk. és fcladó­­hiv. Szent G vörö v-tér. Igazgató Hajdú Jenő. Satumarei igazg­tó: Rozenbaum Sándor. Szombat, 1928. december 1.­­ Apró­hirdetés ara Felelős szerkesztő: IXXIX. évfolyam. 273. szám.­­ szavanként — — — — — «fel Dr. Vörös László.­­ Hétköznap ára 1 leu. " ”Rabbb Inr “hirTeté“ ao " Jön! W THEA von LANG FRITZ LANG rendezése. világhírű regénye. Jön! SPIDH LIEH DETESR és WILLI FRITSCE A világ csodába. mester műve. Holnap nincs munkaszünet. Az aradi rendőrprefectura ér­tesítése alapján ezúton közöljük, hogy holnap december 1-én nincs munkaszü­net. Az fiztetek egész nap nyitva tartanak, gyárak, mű­helyek dolgoznak. A Banca Naţionala nem adott kölcsönt a kormányak. Bucuresti. Popovici pé­nzügymi­­niszter kijelentette a sajtó előtt hogy tegnap fontos tárg­yalásokat folytatott a Banca Naţionala veze­tőivel, amelyen az országra nézve igen nagy fontossággal bíró ügyek­­ről tárgyaltak. Ezeken a tárgyalá­sokon azon­b­a nem volt szó arról, hogy a jegybank kölcsönt adjon a kormánynak, miután a kormány semmi lépást nem tett és nem is fog tenni arra nézve, hogy kölcsönt szerezzen a Banca Nationalától. Jön : Bíró Lajos regénye ­Erzsébet slágermozgre kitertek egy merénylő aradi kéményseprő­­segédei. A mai év távol­tán Crisán Mik­­s aradi kéményseprősegéd vak­merő merényletet követett el Jan­­kotics F­lorica 13 éves kislány el­len. A gyermek szülei feljelentést tettek a kéményseprő ellen, akit letartóztattak, majd a vizsgálat be­­fejeséte út­án helyezték szabadlábra. Ma délelőtt tárgyalta az ireget az iradi törvényszék bűntette* Rácsa, mely Grisant 3 hónapi el- ­A román-magyar közeledés érde­kében utazik Varsóba Mironescu külügyminiszter. A szovjettel is normális kapcsolatokat keres az új kormány. Bucurest, Mironescu külügyminiszter a na­pokban indul el Varsóba, ahol több napig ma­rad és ahol nagyfontosságú tárgyalásokat fog tartani.Az A­udi Újság bucureştii tudósítója ezek­ről a tárgyalásokról a következőket tudta meg: Mironescu külügyminiszter varsói tárgyalásain két nagyfontosságú kérdést tárgyalnak. Az egyik a román—magyar közeledés kérdése. Nem csu­pán az optániparról lesz ezeken a tárgyaláso­kon szó, hanem általában a magyar és román szomszédi viszony barátságos rendezéséről. Ezen­kívül kiterjed az eszmecsere a román—orosz közeledésre nézve is. Emlékezetes, hogy Pi­sudszky marsall leg­­­­utóbbi beu­curesn-i tartózkodása alatt javaslato­­kat tett az akkori Bratianu-kormánynak, ame­lyekben a román—magyar közeledés kiépítése körül közvetítőként ajánlotta fel szolgálatait, Bratianu Vintila az ajánlatot nem fogadta el és a lengyel marsall eredménytelen munka után hagyta el az országot. Az a tény, hogy Miro­­nescu külügyminiszter most Varsóba utazik, a­­hol a román—magyar közeledésről lesz szó, következtetni enged arra, hogy a Maniu-kormány normális és barátságos viszonyt akar, nem csu­pán Magyarországgal, hanem Oroszországgal is. TELEFON 70. PREMIER ! ,m ERZSÉBET SLÁGERMOZGO. telefon 73. • # Ma 5, 7 és 9 órakor: Világsláger! Q « 11_1 U *«■*%**£ **#­*Lt Greta Reinwald, Iga Sym, Camila Hoslay. w Cull J.—0 K­SZfdl Oil Monumentális világfilm. — Rendes olcsó helyárak. A pusztító orkán elérte Romániát is A Constanta kikötőn ma éjjel átvonult az ítéletidő.­­ A Fekete-tenger híjóiről állandóan érkeznek az S. O. S. jelzések. Bucureşti. Az a borzalmas orkán, amely tegnap a krími félszigeten tan­bolt, ma éjjel elérte a román tengerpartot is. Constanta kikötőben és a kikötő környékén borzalmas ítéletidő uralkodott. A rettenetes vihar pusztítva vo­nult kérésztől a tenger men­tén, a hullámok ellepték az alacsonyabban fekvő házakat. Az om­l­á­­­sá­gos károkat oko­zott a tengerparti fakárépüle­­tekben amelyeknek tetőit le­szakította, a faépítleteket szét­­vezette. Magában Constanta városban is nagy károsat okozott az erk­e. Az összes cégtáblákat leszakította, vagy betörte a vihar. Rengeteg ablak víz alá kerültek. A tomboló vihar miatt a ha­jók nem tudnak a kikötőből kifutni. A tengerészeti állomás szikratávíró állomása egymás­után veszi fel a hajók S. O. S. jelzéseit. A kikötőben nagy ag­godalom uralkodik azokért a haj­óért, amelyeknek megérke­zése esedékes volt, amelyek még nem futottak be. E­zk a gő­zsők és vitorláshajók a leg­­retlentőbb orkán központjába kerültek. A­­ har ereje letépte a partokon horgonyzó halászhajókat­­, és a szabad tenger felé sodorta őket. Ezek a h­jók kivétel né­lkül elme­rültek. Emberáldozatokról még nem érkezett jelentés. A VADÁSZKÜRT kávéházban Naponta 3 óráig, szombaton, va­sárnap és ünnepnapokon 5 óráig Farkas Jancsi és Merzsa Gyula gyulafehérvári zenekara hang­versenyez. Kitűnő italok, kaszál­ , Varroda-próbasza­on elegáns és modern azonnal eladó Aradon. Deák Farenc-u. 29. emelet. Eladó 4 oldalas vas armatabki. Saaisoft jatbe Necauui-nalota, -«"* v ptTtKj —».

Next