Arhitectura, 1978 (Anul 26, nr. 1-4)

1978 / nr. 1-2

REDACŢIA (EDITORIAL OFFICE): Bucureşti str. Academiei nr. 18—20 sector 1, C.P.—597—P.O.B. ROMÂNIA, Tel. 13.98.80. ADMINISTRAŢIA (MANAGEMENT): I.S.I.A.P. (întreprinderea de Stat pentru Imprimate şi Adminis­trarea Publicaţiilor) Bucureşti, Piaţa Scînteii nr. 1 sector 1, Oficiul poştal 33, Cont B.N.R.S.R. 64.51.301.52 filiala sector 1. ABONAMENTE: I.S.I.A.P., şase apariţii anual, 200 lei instituţii, 100 lei individual. PUBLICITATE: Agenţia de publicitate I.S.I.A.P. Bucu­reşti, Cal. Victoriei nr. 174, sector 1, tel. 50.47.70 PUBLICITY: PUBLICOM—Romanian International Pu­blicity Agency, Bucureşti bd. N. Bălcescu nr. 22, Phone 16.75.35. Cables: PUBLICOM, Telex CAMROM 374. ABONAMENTE PENTRU STRĂINĂTATE (SUBSCRIP­TION trough) ILEXIM—Departamentul Export-Import Presă, P.O. Box 136—37, Telex: 11226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Excerpts in english, french, russian; yearly subscription: West $ 30, East Rbl. 15. TIPARUL: întreprinderea Poligrafică «Arta Grafică» Bucureşti. REDACTOR ŞEF: Dr. arh. MIRCEA LUPU MACHETARE: Dr. arh. ALEXANDRU M. SANDU COPERTA: Arh. TUDOR DUMITRAŞCU FOTOGRAFII: GHEORGHE DUMITRU

Next