Arhitectura, 1988 (Anul 36, nr. 1-6)

1988 / nr. 1

REDACŢIA (EDITORIAL OFFICE), Bucureşti, str. Academiei nr. 18 — 20, sector 1, C.P. —­597 — P.O.B. ROMÂNIA, tel. 13.98.80 ADMINISTRAŢIA (MANAGEMENT): I.S.I.A.P. (între­prinderea de stat pentru imprimate şi administrarea publicaţiilor), Bucureşti, Piaţa Scînteii nr. 1, sector 1, Oficiul poştal 33, Cont B.N.R.S.R. 64.51.20.230 filiala sector 1 ABONAMENTE: I.S.I.A.P., şase apariţii anual, 270 lei instituţii şi individual PUBLICITATE: Agenţia de publicitate I.S.I.A.P. Bucu­reşti, Calea Victoriei nr. 174, sect. 1, tel. 50.47.70 ABONAMENTE PENTRU STRĂINĂTATE (SUBSCRIP­TION trough) ROMPRESFILATELIA —Sectorul Export- Import Presă, P.O. Box 12201 Telex 10376, profir, Calea Griviţei 64 — 66, Bucureşti, ROMÂNIA. Excerpts in english, french, russian TIPARUL, întreprinderea poligrafică «ARTA GRA­FICĂ» Bucureşti La ilustrarea acestui număr au mai contribuit, cu desene şi cu fotografii: Agenţia de Publicitate a ISIAP, arhitecţii: Vasile Alboi, Alexandru Bălan (Constanţa), Romulus Bărbulescu, Biblioteca Uniunii Arhitecţilor, arhitecţii Dorin Boilă (Sibiu) Andrei Florian, Teodor Gheorghiu (Buzău), prof. dr. docent Grigore Ionescu, Ştefan Radu Ionescu, Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărie Comunală —ISLGC—Bucureşti, Institutul Judeţean de Proiectare Con­stanţa, Institutul de Proiectări Prahova din Ploieşti, Institutul de Proiectări din Timişoara —IPROTIM, arhitecţii Mircea Moldovan (Cluj Napoca), Christian Nicolescu, Sever Niţu (Ploieşti), Miliţa Sion, Şerban Sturdza (Timişoara), Sândor Szakăcs (AAF, Miercurea Ciuc), arh. Ion Vlahcu. REDACTOR: arh. Ştefan Radu IONESCU MACHETARE: arh. Stefan Radu IONESCU COPERTA: arh. Dan MARIN FOTOGRAFII: Gheorghe DUMITRU

Next