Arhitectura, 1989 (Anul 37, nr. 1-6)

1989 / nr. 1

La ilustrarea acestui număr, au mai contribuit cu desene, diapozitive şi cu fotografii: Agenţia de Publicitate a ISIAP, arhitecţii Teodor Anghel, director tehnic al IPJ Bacău, Dinu ANTONESCU, Florin BICIUŞCA, Biblioteca UA, arhitecţii Aurelia CATANĂ, Diana CARDAŞ, Horia CONSTANTINESCU, Fototeca AGERPRES, arhitecţii dr Sorin GAVRA (Timişoara), Constantin GELIMAN, preşedintele Filialei UA-Bacău, Horia HUDIŢĂ, Dumitru ION, Simon JUL­­MAN, Mihai MAICOVSCHI (Tîrgu-Jiu), Victor MIHIŞ (Baia Mare), Vasile MITREA, preşedintele Filialei UA-Cluj, Mircea MOLDOVAN (Cluj-Napoca), Angela MUREŞAN (Baia Mare), Lelia-Ruxandra POPESCU, Lucia RAICIU, Teodor RAICIU (Cluj-Napoca), Petre SWOBODA, Florin TEODORESCU REDACŢIA (EDITORIAL OFFICE), Bucureşti, str. Academiei nr. 18 — 20, sector 1, C.P. 1­597 — P.O.R. ROMÂNIA, tel. 13.98.80 ADMINISTRAŢIA (MANAGEMENT): I.S.I.A.P. (între­prinderea de stat pentru imprimate şi administrarea publicaţiilor), Bucureşti, Piaţa Scînteii nr. 1, sector 1, Oficiul poştal 33, Cont B.N.R.S.R. 64.51.20.230 filiala sector 1 ABONAMENTE: I.S.I.A.P., şase apariţii anual, 270 lei instituţii şi individual PUBLICITATE: Agenţia de publicitate I.S.I.A.P. Bucu­reşti, Calea Victoriei nr. 174, sector 1, tel. 50.47.70 ABONAMENTE PENTRU STRĂINĂTATE (SUBSCRIP­TION trough) ROMPRESFILATELIA —Sectorul Export- Import Presă, P.O. Box 12201 Telex 10376, profir, Calea Griviţei 64 — 66, Bucureşti, ROMÂNIA. Excerpts in english, french, russian TIPARUL: întreprinderea poligrafică, «ARTA GRAFICĂ» Bucureşti REDACTOR: arh. Ştefan-Radu IONESCU MACHETARE: arh. Ştefan-Radu IONESCU COPERTA: arh. Dan MARIN SECRETAR PRINCIPAL DE REDACȚIE: Tiberiu MIHAIL FOTOGRAFII: Gheorghe DUMITRU

Next