Autó-Motor, 1963. január-június (16. évfolyam 1-12. szám)

1963-01-06 / 1. szám

EGY ÚJABB ESZTENDŐ A gépkocsik kilométerszámlálóján, amelyre minden nagyobb út végeztével rávettük tekintetünket, most egy pillanatra megállt a forgó henger. Rövid pihenőt tartot­tunk. Megemeltük az új évet köszöntő poharakat, sok szépet és sok jót kívántunk, békességet és boldogságot. Terveket szövögettünk az új esztendőről, amely már meg is érkezett. A számláló megint működésbe lép, és újabb kilométereket, újabb bejárt utakat jelez. Már kezdünk hozzászokni, hogy az esztendők mene­tét magunk alakítjuk. Megtanultuk: ha jól dolgozunk, nem marad el az eredmény sem. Az elmúlt esztendő utolsó napjaiban összeállított mér­leg a számokkal mérhető dolgok határozott gyarapodá­sát, a megnövekedett feladatok becsületes elvégzését mutatja. A múlt év során tovább javultak az utak, és újak is épültek. Több autóbuszt gyártottunk, mint korábban, több utast juttattunk céljukhoz, mint eddig, és jóval több árut szállítottunk, mint a korábbi esztendőben. Bizonyára mégsem tettünk­­meg mindent, ami tőlünk, a mi szakmánktól várható, és újabb terveink jogosan számolnak eddig fel nem tárt lehetőségeinkkel is. Már nem csupán egyetlen esztendő határai között mér­jük az időt, terveink messzebbre is szólnak. Igaz ugyan, hogy esztendőről esztendőre határozzuk meg, hogy az adott évben mennyivel szaporítsuk az ország járművei­nek, motorjainak, autóinak számát, de párhuzamosan tervezzük azt is, hogy öt, meg húsz év múlva hányszo­­rosára növeljük járműállományunkat. És közben válto­zik, alakul, fejlődik az ember mafia is. A szerkesztőség postájában sűrűn találunk olyan leve­lekre, amelyek gépkocsivezetők, autószerelők és a köz­lekedés más posztján állók példás helytállásáról, merési kezdeményezéséről, másokat is lelkesítő tetteiről szól­nak. Az új esztendő küszöbén köszöntjük most elsősorban őket, mindazokkal együtt, akik majd ezután hallatnak magukról. Akár azok között lesz a nevük, akik sokezer kilométert tesznek meg minden baj nélkül, akár azok soraiban említik majd őket, akik új ötleteikkel, találmá­nyaikkal gyorsítják céljaink elérését. Meleg szeretetre köszöntjük az autóközlekedés valamennyi részesét az új év alkalmából. Van azonban a mi szakmánknak olyan területe is ahol a számok növekedése bajt jelent. A közlekedés balesetekre és áldozataira gondolunk. Meg kell értenie a közlekedés minden aktív résztvevőjének, hogy a for­galom növekedésére, az építés nagyszerű fényeire nemi szabad, hogy rávetődjék a baleseti statisztika romlásá­nak ijesztő árnyéka. Nap mint nap érezniük kell a felelősséget önmaguk­kal, családjukkal és a társadalommal szemben mind­azoknak, akik a járművek kormányát tartják kezükben Szeretnék, ha megértésre találna hangunk az új esz­tendőben mindnyájuknál, amikor a kilométerszámlák órákon újra váltani kezdik egymást a haladást jelzi apró számok.

Next