Autó-Motor, 1967. július-december (20. évfolyam 13-24. szám)

1967-07-06 / 13. szám

Félévi mérleg a Merkúrnál AUTÓIMPORT TERV SZERINT ÉS TERVEN TÚL • MEDDIG JUTNAK EL ÉV VÉGIG A SORSZÁMOK? • A TÍPUSVÁLASZ­TÉK TOVÁBBI BŐVÍTÉSE • MILYEN SZÍNŰ KOCSIK VÁ­LASZTHATÓK? • A CSEPELI TELEP KORSZERŰSÍTÉSE Rövid tőmondatok, inkább számok, tények ismertetése jellemezte a mostani interjút a Merkur Vállalat igaz­gatójánál. Ebben az évben június 9-ig pontosan 11 939 kocsit adtak át és mire ezek a sorok olvasóink elé ke­rülnek, jóval túllépik a 12 ezres számot. A terv, amelyet lapunk február 21-i számában ismertettünk, erre az évre 15—18 000 kocsit jelzett. Az esztendő első felén átlépve, kedvező a kép. Első­sorban azoknak, akik már az idén vásárolt autóval jár­nak, de sok biztatást ígér a többieknek is, akik még vár­ják az új kocsit. Persze, akik ma gyalogosként figyelik a sorszámok változását — vagy hónapok óta tartó stag­nálását —, csupán arra kíváncsiak, hogy az a bizonyos, egyetlenegy kocsi, amelyik majd a sajátjuk lesz, az mi­kor érkezik. Igaz, hogy a megrendelés feladásakor semmi köny­­nyelmű ígéretet nem tartalmaz a visszaigazoló válasz. Többnyire a kocsiátvétel dátumát igen távolinak tünteti fel, és kellemes csalódás, ha a vártnál előbb lehet érte menni. Amikor ehhez a témához érünk, Székely Károly igaz­gató ismét számokkal válaszol. Ezek szerint a Traban­­tosok az év végéig a 17 000-es sorszámig juthatnak el. Sajnos, Kombi típus már csak néhány darab várható az 500-as keretből, hiszen 470-et már eddig eladtak. Hiába volt a sok tárgyalás, a sachsenringi gyár az évi szerző­désben szereplő mennyiségen túl mindössze 100 plusz kocsit tud szállítani. A Wartburg-import valamivel előnyösebben alakul, mert terven felül érkezik 500 autó, és így a Limousine típusra vonatkozó sorszám eljuthat 6050-ig, a De Luxé­nál pedig 3158-ig. Mindez korántsem elegendő ahhoz, hogy 1967-ben minden Wartburg-rendelést kielégítsenek, bár a félez­res többlet jelentősen rövidíti a türelmetlen várakozók sorát. A Moszkvics 408-as típust illetően még nincsen ugyan arról megállapodás, hogy 300 darabbal kibővítik az idei szerződést, de van rá remény, és ha ez sikerül, akkor itt a 11 500-as sorszámig jutnak el. A Skoda 1000 G MB szállítása viszonylag egyenletes. Ma ott tartanak, hogy az újabb megrendelők részére általában egy hónapon belül tudják biztosítani a kocsit. (Jelenleg mint négyüléses kerül forgalomba, de a Mer­kúrnál is nagyon szeretnék, ha a jövőben ötszemélyes autóként lehetne hirdetni ezt a modellt.) Gyakorlatilag az év elején 12 féle típusból álló válasz­ték — Trabant-601 Limousine és Kombi, Zastava-750, Wartburg Limousine és De Luxe, Moszkvics-408, Skoda 1000—MB, Volga M—21, Fiat-850 Limousine és Coupé, Renault R—10 és Fiat-2300 — időközben bővült, mert forgalomba hoztak néhány Skoda Octavia Kombi kocsit is. Ezek iránt igen nagy az érdeklődés, de a gyár nem tud az igények arányában szállítani sem ebből, sem a tárgyalásokon szóba került 1202-es típusú, ugyancsak kombi kivitelből. A Volgák importja az év során a rendeléseknek meg­felelően történt és a másik nagy kocsiból, a 2300-as Fiatból is beérkezik annyi, ahányra szükség van. December 31-ig a 850-es Fiat Coupé típusból is le­szállítják a kívánt mennyiséget és több száz 850-es Li­mousine érkezésére lehet még számítani az év hátralevő részében. Hosszú szünet után ezek szállítása most újból megindul. A folyamatos külkereskedelmi tárgyalások, amelyekről igen gyakran olvasunk a napilapokban, jól jelzik, hogy reális ígéret mindaz, ami a személyautó-importról eddig elhangzott. Vannak természetesen olyan akadályok, ame­lyek pillanatnyilag megnehezítik az egyes típusok szál­lításának gyorsítását, a megrendelések és az importál­ható darabszámok arányának kedvezőbb összehangolá­sát. Többek között a Renault R-10 kocsik sorszáma is hosszú idő óta azonos, de a keretszerződésben lekötött 750 autót jelentő megállapodás természetesen érvényben van. Sőt, mint ismeretes, a francia cégtől éppúgy, mint az olasz Fiattól, a következő években is rendszeres szál­lítások várhatók. A darabszámokat érintő kérdéseken túl ma is tárgya­lási téma a gyártmány-, illetve a típusválaszték bővítése. Ilyen értelemben említjük itt azt a megállapodást, amely a napokban jött létre a Volkswagen Művekkel. Mint is­meretes, a magyar gyártmányú autóvillamossági cikkek, csapágyak, műbőrök — később esetleg más termékek is — exportja lehetővé teszi, hogy ezek ellentételeként a VW különböző típusai (1200-as, valamint 1600-as mo­delljei) szintén szerepeljenek a Merkur eladási prog­ramjában. Rövidesen tehát még kiterjedtebb választékkal álla­nak szemben a vásárlók, akik természetesen arra is jo­got formálnak, hogy ma már a kocsik színe is tetszésük szerinti legyen. És ha egyik napról a másikra ezt még nem is lehet megoldani, a Merkur igazgatója sem látja lehetetlennek, hogy nemsokára a megrendelőlap egyik rovatába a vevők beírják a kívánt színt, és a gyárak majd ehhez is igazodva teljesítsék a megrendelést. Szó került még arról is, hogy a nálunk forgalomba kerülő alaptípusok többféle variációja is látható a pros­pektusokban. Például a Skoda 1000—MB de Luxe és 1000—MB-X kivitelek vagy a Trabant-sorozat de Luxe típusa, illetve Hycomat kapcsolóval ellátott modelljei. A válasz értelmében, ha jelenleg nem is, de később szá­míthatunk ezekre. És számíthatunk arra is, hogy a Merkur csepeli át­adótelepét gyors ütemben látják el olyan műszaki be­rendezésekkel — automata kocsimosó, korszerűbb szer­­vizaggregátok, a kerékbeállítást és a guminyomást tel­jes biztonsággal ellenőrző műszerek, no meg más hason­ló különlegességek —, amelyek megnyugtatóan hatnak mindazokra, akik ott átveszik az új kocsikat. Mintegy másfél millió forintot költenek a telep rende­zésére, építkezésre és jobb felszerelésére. Az ilyen be­ruházásokat azok tudják majd igazán értékelni, akik már ott tartanak, hogy értesítést kaptak új autójuk át­vételére. És mi reméljük, hogy mind kevesebb várako­zással minél többen jutnak ebbe a helyzetbe. Ez leg­alább annyira érdeke egy kereskedelmi vállalatnak, mint azoknak, akik onnan vásárolják az autót. Liener György

Next