Autó-Motor, 1978. július-december (31. évfolyam 13-24. szám)

1978-07-06 / 13. szám

30 ÉVE esztendőről esztendőre fűzzük össze kötetté az AM példá­nyait. Igen, most múlott 3 évtizede, hogy a mi lapunk első száma megjelent. . . Ezek a kötetek felidézik motorizációnk újkori történelmét, amelynek minden szakaszában hű krónikások voltak cikkeink írói, szerkesztőségünk munkatársai. Számot adtunk az autók és motorok nélkül maradt ország újjáépítési törekvéseiről, majd a teherautók és autóbuszok létrehozásának első ered­ményeiről. Később már a magyar motor- és autósport fej­lesztését, járműiparunk mind több nemzetközi elismerést is kiváltó sikereit, no meg az autózás megindulásának lelkesítő epizódjait is tükrözhették az AM példányai. És hűen tükrö­ződnek vissza az Autó-Motor lapszámaiból a hazai motorizá­ció lépései, lendületes előretörései, hiszen a kezdeti vékony újság együtt élt, együtt fejlődött az ország gépjárműközleke­désével. Lapunk olvasói közül is mind többen váltak olyan munka­társainkká, akik hozzánk címzett leveleikkel, javaslataikkal segítették és segítik ma is a lapszerkesztés feladatait. Most újból köszönetet mondunk fáradozásaikért. És köszönetet mondunk itt mindazoknak, akik az eddigi három évtized so­rán a közlekedés, az autószakma különböző fórumairól bíz­tattak, támogattak bennünket, vagy főszerkesztőként közvet­lenül irányították az AM tevékenységét. Eljöttek most szerény, házi ünnepségünkre, ahol így együtt­ lehettek az AM egykori és mai munkatársai. Jó alkalom volt ez a találkozás, olyan újabb tervezgetésekre is, amelyek meg­valósulása nyomán jobban segíthetjük a hazai gépjárműköz­lekedés továbbfejlődését, motorizációnk hátterének megerő­sítését, olvasóink sokirányú érdeklődésének kielégítését. Feladataink között szerepel továbbra is, hogy hű króniká­sai legyünk az autók-motorok világának, és mind több mind színesebb beszámolót adjunk az eseményekről egy felnövekvő új generációnak is. Vendégeink között üdvözölhettük Kiss Dezső miniszterhelyettes elvtársat is . . . 2 AZ AUTÓ-MOTOR 1978/13. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL: FISZTA-kongresszus Budapesten (Körmendy Ágoston) _____ 4-5 A baleseti helyszínelőkkel (Földvári A.—Surányi P.) - - — - 6—7 Előzni veszélyes! (Dr. Mihály Lajos) - 8-9 Mozaik _________ 16_11 Autósoknak 12 Lada-találkozó Veszprémben - - - _ 13 Ismerd meg hazádat: Végig az M 7-esen (Túri A.—Almássy T.) — — — — — 14—15 A szmog ellen (Almássy Tibor) — — 16—17 Régi és új VW-tipusok (L. Gy.) - - — 18-19 Autók és árak - Vasárnaptár - - — 20 Képes híradó - -- -- -- - 21 Szakmai továbbképzés az AFIT-nál (Kocsis László) — — — — — — — 23 Made in Hungary 13 (Zsuppán István) - 24-25 Elfekvő kincsek nyomában (Lovász Károly) 26-27 SAAB+TURBO (Robert Bán) - - - 29-33 Régi Autó - Modell - Bélyeg - - - _ 35 Gépkocsival az autó körül (Tatár Imre) 36-37 A biztonsági öv és a jog (Tóth István) 38 Soponyai jelzőlámpák ------ 39 őszintén szólva — — — — — — — — 40 AM-posta _________ 41 Tolna megyei garázsszövetkezetek (Dr. Varga Emil) — — — — — — 43 Reflektor _ A csúcsforgalom postája - - 44 Világrekord motorrepülésben - - - - 45 Mokick Belgiumból ------ 46 Itália, a kismotorok hazája - - - — 47 „Tűzkarika” ________ 48-49 A szél ellenében ------ 50 Ahol minden más megfeneklik... - — 51 A mestermotorosokért ----- 52 Javítóműhely 3 (S. P.) _____ 53 Túraautó-EB (Rózsa György) — — —­­ 54—55 „Leendő" világbajnokok Debrecenben - 57 Gigászok harca a Le Mans-on - - — 58 Béke és Barátság Kupa (Mester István) 59 Keresztrejtvény - Találja ki - - - - 60 Humor — — — — — — — — — — 61 Svéd GP (Andrew Franks) — — — — 63 CÍMLAPUNKON: Próbaúton egy Saab 99 HÁTLAPUNKON: Az MZ nyergében

Next