Autó-Motor, 1979. július-december (32. évfolyam 13-24. szám)

1979-12-21 / 24. szám

• Tatabányán, a közelmúltban üzembe helyezett forgalomirányító készülék és korszerű csomópont elősegíti a bizton­ságos közlekedést (A sierzsi felvételei) rendszeresen ismétlődnének. Vannak viszont olyan útszakaszok, melyek jel­legüknél és állapotuknál fogva bal­esetveszélyesek. A megyeszékhely, Ta­tabánya, városszerkezeti adottságainál fogva — három faluból alakult ki — nem minden vonatkozásban elégíti ki a megnövekedett forgalom igényeit. Sok a keskeny és a rossz vonalveze­tésű út. Bár az új városrészben már érvényesülnek a korszerű városrende­zési és fejlesztési elvek, még mindig tartogathat azonban a város meglepe­téseket autósnak, gyalogosnak egy­aránt. Tata és Esztergom jelentős ide­genforgalmat bonyolít le. A műemlé­kekben gazdag városokban elsősorban a gyalogosforgalom jelent balesetve­szélyt. Az M 1-es autóút kitűnő vonal­­vezetése és jó minősége gyakran gyors­hajtásra buzdít. A Tatabánya—Tarján—Bajna—Esz­tergom hegyeken keresztül vezető út­szakasza az őszi—téli időszakban je­lent gondot a közlekedőknek. A 100-as út Komárom iszőnyi­ át­kelési szakasza az út vonalvezetése miatt okoz esetleges torlódásokat. A Bakonyban, Kisbér térségében szá­molni kell a lassú járművekkel, s ez a környék az, ahol az ittasság elég gyakori. Tranzitforgalom A megye kül- és belföldi átmenőfor­galma számottevő. Ez elsősorban az M 1-es autóútra vonatkozik, ahol az évszakoktól függetlenül sűrű a sze­mély- és teherforgalom. Ezen kívül, különösen nyári időszakban nyomasz­tó Esztergom és Tata átmenőforgalma. Mint már említettük, a komáromi ha­tárátkelőhely is sokban növeli az ide­gen átmenőforgalmat. A Bábolnai Me­zőgazdasági Kombináthoz is nagy­számú külföldi gépkocsi érkezik. Az eocénprogram is döntően befolyásolja Tatabánya és környékének átmenő­forgalmát. A mind jobban növekvő idegen- és átmenőforgalom, valamint a balesetek alakulása arra ösztönzi a megyei köz­lekedésbiztonsági tanácsot és a rend­őrséget, hogy a balesetek megelőzése érdekében mind újabb erőket állítsa­nak sorompóba. Rendszeresnek mondható a gépjár­művezetők továbbképzése. Folyamatos az óvodai, az általános és középisko­lai Kresz-oktatás. A rendőrség rend­szeresen ellenőrzi — elsősorban segítő jelleggel — a forgalmat. Az ittas vezetőket és a szabálytalan­kodókat szigorúan felelősségre vonják. A megye társadalmi összefogása egyre inkább érzi a balesetek megelőzésének szükségességét, fontosságát. HALÁSZ JENŐ 37

Next