Az Én Ujságom, 1918. június-november (29. évfolyam, 27-48. szám)

Én Újságom Alapította: Pósa Lajos. Szerkeszti: Gaal Mózes. Előfizetési ára: Egész évre 16 korona, félévre 8 korona, negyedévre 4 korona. Mutatványszám kívánatra ingyen. Ezer meg ezer betű, ezer meg ezer gyermek hirdeti, hogy a magyar fiúnak, leánynak nincs kedvesebb játszótársa barátja, szórakoztatója, tanítója Az Én Újságom-nál. Az előfizetések legcélszerűbben postautalványon a következő címre küldendők: Az Én Újságom kiadóhivatalának, Budapest, VI., Andrássy­ út 16.

Next