Az Érdekes Ujsag, 1914. január-június (2. évfolyam, 1-27. szám)

/ /M V. II. ÉVFOLYAM 1914 I. FÉLÉV 56053 Elbeszélések A­bony­i Árpád: Anzelm báró (6) 23. A három grá­nátosban (14) 25. A baba (25) 27. Ady Lajos: A Margit sze­rencséje (15) 33. Balázs Béla: A szoknya (2) 27. A sírkő (3) 28. A szakáll (8) 31. Berkes Imre: Rozs Tamás (1) 23. Monsieur ostor (2) 25. Hófúvás (10) 2­1. Az ürge (13) 25. Jenő: Az orvos és a (24) 30. iDeiui izol : Iinemento Át. Biró Lajos: Szakítás (8) 27. A gyászoló férfi (17) 28. A királyné (26) 25. Bródy Sándor: Az ács meg a felesége (7) 25. Két munkás (15) 35. Cholnoky Viktor: Bambuan katasztrófája (19) 29. A senkik szigete (25) 25. Csáth Géza: Rozi (10) 28. Bauer házassága (14) 27. Erdősi Dezső: Élet és halál (9) 30. Eörsi Tóth Julia: Ligeti éj­szakák (15) 47. Milica sír­ján (23) 31. Harsány­ Lajos: A kanonok úr sír­ja (6) 28. Heltai Jean: Lignyné (15) 38. Ignotus: Sanyika nagy (17) 25. Józsa Antal: Klárika öröme (1) 24. A tizenkettedik (9) 29. Fészekrakás (18) 27. Jób Dániel: Éjjeli vendég (1) 25. A pók (5) 29. Carbi (14) 29. Kabos Ede: A gyilkos és a tolvaj (23) 25. Kaffka Margit: A Kiss Mária múltja (3) 25. Ka­land (8) 25. Úrnapja (22) 28. Kanizsai Ferenc: Gyurka jobban lesz (9) 27. Karinthy Frigyes: Művész­­becsü­let (1) 29. Verkliszó (22) 25 Kassák Lajos: Aranyvirág (12) 29. Kassák Margit: Dici törté­nete (6) 30. Korcsmáros Nándor: A fantom (25) 31. Kemény Simon: Mese a lumpról és a halálról (15) 40. Levelek (26) 31. Krúdy Gyula: Falu (16) 27. Jézuska csizmája (21) 25. A Hartwig (24) 28. Lakatos László: A herceg második halála (3) 30. Lakatos László: Ylang-Yla­ng (7) 27. Éjszakai tör­ténet (11) 28. Két vértes hadnagy (15) 41. Lux Terka: Egy pillanatnyi­ bűn (11) 30. Piros folt a­­ vizen (13) 31. Ifjúság (19) 31.­­ Miklós Jenő: Három ko­rona (2) 23. Pömlörke ta­nár úr (10) 25. P orcellán (12) 33. A szegény szálláson (17) 27. A zöld vadász (20) 25. Molnár Ferenc: A széntol­vajok (23) 27. Molnár Jenő: A sírkő (16) 31. Moly Tamás: Az író és az idegen (4) 31. Nehéz mese , térség (8) 30. A forum-jele-­ net (12) 24. Az aranykulcs (20) 27. Móricz .­.­.UJJ .. .. . . ostora (4) 25. Fű­ len­tő (11)­­ 25. A kak­as (16) 25. A cica meg a macska (24) 25. Nagy Endre: A verébfőnök (1) 27. A verbászi borbély­leányok (5) 24. A törpe Dávid és a dugóhúzó (9) 25. Nagy Lajos: A siró leány (5) 26. A szép ember és a nem szép ember (20) 30. Egy kis kölcsön (21) 27. Oláh Gábor: Vass Mihály jó napja (15) 43. Pakots József: A kis nő (11) 33. Stemilek (26) 29. Relle Pál: Egy szomorú történet (6) 26. Révész Béla: Jön a meg­ , váltó (5) 31. Ráskai Ferenc: A realizált álom (1) 31. Schmittelyné Feer Eliz: A kicsi asszony (19) 27. Somlyó Zoltán: Arany vo­nat (12) 31. S. Bokor Malvin: A tolvaj (12) 27. Nyári zivatar (21) 29. Szikra: A hét szilvafa ár­­­­nyában (7) 30. Szilágyi Géza: A négykraj­­cáros (18) 29. Színi Gyula: A sétapálca­­erdő (fi) 30. A sárga határ (22) 30. J^zonjnhá/v István- A ela­ ~­bella-elmélet (4) 27. A ho­zomány (15) 46. Tömörkény István: Megy a hajó left lé (12) 25. A bics­ka (16) 29. Vajda Ernő: A hűséges ; Rosalinda (2) 29. Ja szom gentleman (13) 28. Zöldi Márton: Csana Kris­­­­tóf (18) 25. Versek Farkas Antal: Szüretkor (23) 32. Gábor Erzsi: Egyszer büsz­ke daccal (17) 26. Harsányi Lajos: A tartomá­­nyok tornyában (5) 32. Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom (9) 32. Prohászka Mária: Stréfák (16) 32. Tréfák Gábor Andor tréfái: (1) 26. (2) 26. (3) 31. (5) 25. (6) 30. (7) 32. (9) 28. (10) 27. (11) 31. (15) 48. (18) 28. (20) 29. (24) 28. (26) 30. Keltai Jenő tréfái: (1) 30. (2) 31. (5) 30. (8) 27. (9) 30. (10) 26. (11) 26. (14) 27. (19) .70. .177 23. (AS/ d­. Karinthy Frigyes tréfái: (2) 28. (3) 27. (4) 30. (6) 27. (11) 29. (12) 28. (14) 31. (15) 39. (21) 29. (25) 30. (26) 28. Molnár Ferenc tréfái: (1) 27. (2) 24. (3) 29. (4) 20. (5) 28. (9) 20. (13) 27. (15) 34. (17) 30. (20) 26. (22) 27. Molnár Jenő tréfái: (18) 27. (21) 26. (25) 32. Nagy Endre tréfái: (4) 29. (6) 25. (7) 29. (11) 34. (12) 27. (15) 45. (16) 27. (17) 28. (21) 31. (23) 27. (24) 30. Szomaházy István tréfa (7) 26. (10) 30. (19) 28. Vulpes tréfái: (8) 29. (12) 34. (25) 27. JflRTflLOMJEGYZEK A zárjel () közti számok a füzet számát jelzik: Szépirodalom ^ jRmmsursAG] SZERKESZTI KftBOS EDE v- Ács Lipót: A sárköziek (4) r -­lyula: Salátaszüret v­agy kőrösön (26) 14. ibinyi LHi: Érdekes méh­kasok (7) 14. Fabinyi Lili:­­járások kö­zött (18) 15. Farkas Ignác: A háborús Mexikó (20) 1. Gondos Ignác: A lám­­bélyegek (16) 12. Hartmann Ignác: Új héves éra Palesztinában (22) 15. 15. Jáki János: Színészek par­lamentje (14) 15. Kemen Sándor: Az arab Hortobágyon (4) 13. Kende Géza: Magyar mű­vészek Amerikában (15) 13. Kovács Lydia: Magyar új­­ságírónők (17) 1. Dr. Kőrösy László: Dö­­m­ösi honfoglalás (6) 11. Leitner Miksa: Az El Az­­har (18) 1. Mattacovics Pál: Az ezer­­egy éjszaka világából (14) 1. Pataky Lajos: A váci fegy­­ház (3) 33. Pálffy Aladár: A magyar dohány (6) 33. Dr. Pécsi Dani: A borjú és a szamár: az emberi­ség jótevői (12) 8. Simó Ferenc: A nagy már­cius hősei (11) 1. Szép Ernő: Az egyszeri ki­rályfi (2) 14. Tábori Kornél: A hatvan­­ezresek (1) 14. Tóth Jenő: Ganésa szent állatjai (3) 14. Tábori Kornél: Exotikus magyar karrier (7) 45. Tóth Jenő: Az indiai fakk­­­ok (13) 14. Dr. Vécsey Marcel: A ki­rály borbélya (3) 18. Tóth Jenő: A maharadzsák pompája (23) 14. Wollák Miklós: Apáthy állattani intézete (9) 1. A Kiszel völgyében (1) 12. A magyar stadion (1) 18. A budapesti tőzsde julei- Kellemes arcok (1) 1. Művészi Betlehemek (1) 8. reuma (2) 1. Hogy fogták el Mrs Pank­­hurstot (2) 10. Az első vasbeton öntöde (2) 31. Pisa csodái (2) 33. A kerzi kolostor romjai (2) 34. A mi főhercegeink otthona (3) 1. Páris hó alatt (3) 11. A repülés hőseinek karri­­katúrái (3) 13. Az F. T. C. Párisban (3) 20. Miskolci műkedvelők (4) 5. A feloszlatott fogarasi mé­nes (4) 16. A jubiláló Hegedűs Gyula (4) 19. Buda kincsei (5) 1. Német színészek a filmen (5) 8. Egy bokréta híresség (5) 11. Ekzotikus kiállítás (5) 14. Az erdőtől a lakásig (5) 15. Blaháné a színpadon (5) 17. Az első magyar dread­nought (5) 18. Tangó . . . tangó (6) 1. Evans hadnagy Budapesten (6) 6. A zongora hősei (6) 7. A téli Budapest (6) 8. Az állatkert télen (6) 18. Kiss József ünneplése (6) 17. Rédli-ünnep (6) 18. Jéghockey mérkőzések (6) Herczeg Ferenc otthon (7) 1. Berlin szobrai hő alatt (7) 6. Az idei korcsolyázó bajno­kok (7) 23. A legkedvesebb humoristánk (Heltai Jenő önmagáról) (8) 1. Az új tánc­csillag (8) 9. A farsang világából (8) 13. Írországi képek (8) 14. Magyarok Kínában (8) 15. A Cigányprímás Ameriká­ban (8) 21. I Mexikó földjén (9) 13. I Észak nagy szellemei (9) 9. A tátrai ródliverseny (9) 23. Ludovikások ski gyakorlatai (9) 24.­­Andrássy, a művészetek­­ barátja (10) 1. Egy eltűnő szép emlék (10) 8. Pavlova táncol (10) 9.­­ Az állatklinikán (10) 13. Sportélet Tátralomnicon (10) 31. Pesti nyomor (10) 33. (11) 6. Híres karmesterek (11) 8. Ski élet katonáéknál (11) 12. A Riviérán (11) 13. Berliniek Budapesten (11) 23. Egy nevezetes várkastély (12) 1. A szentesi munkásházak (12) 6. A berlini munkás­menhe­­lyen (12) 9. Új drámai táncosnő (12) 11. A rehabilitált Dózsa György (12) 15. A mozi berlini magyarjai (13) 1. A próféta ünnepe (13) 11. Böském (Gajáry és Szo­­mory operettje operában (13) 21. Egy operetté iskolából 13. Illusztrált cikkek Nép-

Next