Az Érdekes Ujsag, 1916. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

SZERKESZTI KABOS EDE Elbeszélések •ADY ENDRE: Gyerley Farkas butykosa (27) 29. ABONYI ÁRPÁD: Az ópium (44) 28. BALÁZS BÉLA: Gon­dolni kiül valamit (38) 2­5. Virginia házassága (42) 23. BALLA IGNÁC: A bor­ravaló (33) 28. A vörös ló (48) 32. BARTA LAJOS: Örökös örökös (29) 30. Czinzerl és Czinzera (44) 30. BAN FERENC: Életsira­­tás (30) 31. BENDA JENŐ: Az iró anyja (45) 23. BERKES IMRE: Boly­gótű­z (32) 24. Az asszony méghal (47) 32. BÉLDI­­ZOR: Csalódá­­ sok (49) 33. BÍRÓ LAJOS: A tenger (39) 28. Müncheni emlék (47) 24. Az automobil (52) K­ÖNYI ADORJÁN: Ma­zurka (45) 30. POLNOKY VIKTOR: Ebéd után (27) 22.­­SIGO: Ernesztin kisasz­szony (47) 36. ERDŐS RENÉE: Filare­­tes a szőlőbe rándul ba­rátaival (32) 26. (31) 27. A fehérlábú Gaál­­né (35) 22. Jeromos bá­tyám (39) 27. A vad a­sz­­szony (44) 23. Négyszáz korona (46) 28.­­ LŐRINCZY GYÖRGY: A­ néma szüret (45) 29. LUX TERRA: Félig álom (51) 33. MOLNÁR FERENC: Egy utca és egy szám (28) 22. Turóczi (34) 21. Altató mese (37) 22. Si­rokkó (43) 23. A gipszsintő és barátai (52) 32. MOLY TAMÁS: A kéz (51) 30. MÓRICZ ZSIGMOND: A kappan (28) 31. E­gy szegény fecske (30) 22. Gyász (33) 22. Kárpáti em­lék (40) 25. Lopják a szó­lót (41) 24. Fejvirág (48) 28. Interieur (52) 35.­­ NAGY ENDRE: A tej (38) 25. A feleségem napja (47) 28. Borzalmas bomba-­­ összeesküvés (51) 25. Fej­ : beütötték a fiút (52) 37. OSVÁT ERNŐ: Toldi­­ Sándor szerelmei (40) 32.­­ REVESZ BÉLA: A kincs f elrepül (30) 21. RUDI RUDOLF: Kar- j rierefc (30) 28. SZEDERKÉNYI AN- ' NA: Egy pár báli cipő (42)­­ 28. SZEKULA JENŐ: Az el-­­­rabolt Istennő (40) 31. SZÉP ERNŐ: Szalma (30) 24. Árva Pál (43) 29. Ál­modtam (49) 32. Legenda (52) 44. SZILÁGYI GÉZA: Só­hajtás egy haldokló felé (34) 27. SZÍNI GYULA: Szenve­délyek (28) 29. Élet és ha­lál (48) 23. SZOM­AH­ÁZ­Y ISTVÁN: Mese a sellőről (36) 26. A leves (38) 23. Az első da­rab (43) 27. TI­URY ZOLTÁN: A szemtelen ember (31) 31. A színész (49) 29. TÖMÖRKÉNY IST­VÁN: Makkhetes (29) 22. A föld alól (31) 23. Gye­rekek (33) 25. A tanyák­ról (39) 23.­­Jövendölések (40) 30. Emlékek (41) 30. Boldogok leszünk (46) 23. VAJDA ERNŐ: A drót 127) 26. A szép Meluzina SZÉP ERNŐ POÉMÁI:­­ Az északi tenger (28) 31. Levél magyar hadifogoly­hoz (29) 31. Napraforgó (36) 25. Az iz­sai koldus­­asszony (47) 38. AMOD TAMÁS VER­SEI: Vitézi románc (29) 23. A kéz (31) 22. Ave Má­ria (32) 22. Kirl-rlejzon (35) 23. Csendes ének a megfigyelő poszton . . . (37) 25. Hejj Bem apó! (43) 26. A doktor úr (49) 24. Regények BIRÓ LAJOS: A mély­­ség lakói 27-től 52-ig. ti. DE VERE STACK­­POOLE: Garryowen 27— 52. számok. Tréfák GÁBOR ANDOR: (27) 27. (28) 27. (29) 27. (42) 24. (43) 30. (47) 29. (49) 30. (50) 20. KELTAI JENŐ: (31) 29. (38) 24. (39) 24. KARINTHY FRIGYES­­(30) 24. (45) 24. (40) 30. MOLNÁR JENŐ: (45) 32. VULPES: (27) 23. (48) 24. TARTALOMJEGYZÉK A zárjel () közti számok a füzet számát jelzik. Szépirodalom ERDŐSI DEZSŐ: A nagy sebész (50) 34. Ifj. GAAL MÓZES: A komtesz (37) 27.­­BELT­AI JENŐ: Rabok sétája (28) 26. A prágai gyáros (50) 25. A hóember (52) 27. JOB DANIEL: Margit (27) 31. KAFFKA MARGIT: Hiába (41) 20. KÁLNOKI IZIDOR: A n­agyon erős ember (35) 23. Menekülők (50) 32. KARINTHY FRIGYES: Jörnyék (29) 20. Az intő (19) 23. Levél a Jóska öcsémről (47) 33. KOSZTOLÁNYI DE­ZSŐ: Amália (32) 21. Menyegző (35) 27. A tál­ca (49) 23. KRÚDY GYULA: Ma­riska, a kis regényhősnő Belgrád mai életéből (27) 1. (7 képpel). A máltai fogolytáborból (27) 24. (5 képpel). Üzennek az amerikai ma­gyarok (27) 28. (3 képpel). A trónörökös a fronton (28) 1. (5 képpel). A császár (28) 23. (5 képpel). Avanti (29) 1. (6­ képpel).­­A magyar katonáról (30) 1. (7 képpel). A török Sarajevo (30) 25. (6 képpel). Magyarok a sivatagban (31) 1. (6 képpel). M­­agyar szobrász orosz ha­difogságban (30) 13. (3 kép). Rokkant hőseink itthon (8*­ 17. (4 képpel). G gróf Károlyi Mihály a fronton (33) 19. (4 képpel). Illusztrált cikkek Rajzok a frontról (31) 24. (7 képpel). Két esztendő múltán (32) 1. (9 képpel). A mi hős cirkálónk (33) 1. (8 képpel). Katonanap a fronton (33) 18. (3 képpel). A vörös­kereszt lább adózó otthonából (33) 24. (5 kép­­pel). Hősök és csaták (34) 1. (7 képpel). Katonáink a szent földön (35) 1. (6 képpel). A­age Madelung a román határon (35) 17. (3 képpel). Potsdam, ahol a német csá­szár lakik (35) 24. (5 kép­pel). 1'ry csokor érdekes pályamű­ (36) 3. (7 képpel). Esték a tengerparton (37) 1. (6 képpel). Képek Volhyniából (38) 1. (8 képpel). Ami most a legszükségesebb (39) 1. (7 képpel). Rippl-Rónai az olasz fron­ton (39) 20. (2 képpel). Mesék a háborúról (40) 1. (6 képpel). A román betörés (40) 27. (8 képpel). A román Achilles sarka I (41) 1. (6 képpel). Kabaré a fronton (41) 28. (5 képpel). Jó pajtások (42) 1. (7 képpel). .A senki szigete (42) 25. (0 képpel). Nehéz mozsaraink Török-­­ Ázsiában (43) 1. (7 képpel).­­ Egy elesett szerb tiszt nap-­­­lójából (43) 25. (4 képpel). Tengerészeink munkában (44) 1. (6 képpel). A felszabadult Erdélyből (44) 25. (8 képpel). Halottak­­ napja (45) 1. (8 képpel). Királynő a trónon (45) 25. Az Érdekes Újság a fron­ton (46) 1. (3 képpel). A szabad Erdélyből (43) 26. (7 képpel). Asszonyokról (47) 1. (6 kép­pel). A meggyötört Erdélyből (47) 19. (5 képpel). Ahol katonák szüretelnek (47) 26. (4 képpel). Román önvallomások (47) 30. (8 rajzzal). Enver pasa látogatásai (48) 3. (7 képpel). A budapesti lengyel-ü­nnep (48) 39. (5 képpel). P­etrograd- Szentpétervár (48) 20. (7 képpel). Megszállt területeken 14!- 3. (6 1 k­éppel). Hóditó plakátok (49) 25. (18 képpel). Fényben, árnyban (50) 1. (6 képpel). Károly Kr­ály volt frontjá­ról (51) 1. (6 képpel). A szabad Lengyelországból (53) 28. (4 képpel). A harmadik háborús kará­csony (52) 1. (52) 29. (5 kép­pel). Románia bűnhődése (52) 17. (2 képpel.) Hazajönnek az olaszországi hírkirokkantak (52) 22. (3 képpel). fl VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE IV. ÉVFOLYAM 1­916 II. FÉLÉV

Next