Az Ojság, 1921 (2. évfolyam, 1-19. szám)

1921-01-08 / 1. szám

50805 Felelős * Dt, F a„J­­I­ Si × ó Telelőn :^^urSjj Szerkearsőség V., К buvó-utca 6. II. e *. Hijitertűr 2. ' #^\ [и нтнин И Ár­. 1. szám -t" *1 Mór 10—25 Schwindlerurbán 50 Kiadóhivatal : VI., Vérszív-utca 4. . e ”. Becsapó ajtó 5. itthon .... 5 Krón Ausztriában . « Kron Jugoszláviában 5 jug. Kron Palesztinában 5 sékel evizafogó 192 0/0 Nemo propheta in sokorópátria suti Érzéki fogyatkozásom úgy van-e, kérdezte tőlem a nyínap r. Samuka Érdeklődik, a Népszám­­­álás című kérdőlap felelős szer­­esztője és én, hogy őszinte tegyek e­rre az egy kérdésre egy kicsit regyeltem válaszolni. Tets­dk tudni, h­aelita vallásu ember lévén, né­­mely irányban elég fogyatékos az­rzékem, ha ugyan fogyaték alatt­it kell érzékelni, ami­ az érzékek f­ogyatékosságát jelenti. Mert úgy v­agyunk ezzel is kérem­, hogy lehet­alakinek érzéki­­fogyatkozása, de h hogy lehet érzéki növekedése istt..­­a van fogyatkozás, akkor van övekedés is.­­ Ez irányban pedsig dr. Samuk é­rdeklődik elfelejtett érdeklődni és hátán, ha nem­ csal az érzékem, ekem nem érzéki fogyatkozásom, anem érzéki­­növekedésem van, f­ogyatkozásra csak nem rukkolhat­­tm ki egy növekedéssel, mert ép­en ez az, amiért elszégyelte m­agam. Tetszik tudni, én izraelita­nber lévén, nem szívesen állnék a piacra az én érzéki növeke­­ésemmel, de nem szívesen állnék ,­­ az érzéki fogyatékosságommal se. Mert méltóztatik tudni, nem olyan­ságot élünk, hogy egy kis érzéki­ogyatékosságot kitegyünk csak gy mim­ixdim­ix az ablakba. Erre az egy kérdésre nem is rá­­szoltam, gondolván magamban, a dr. Samuka olyan nagyon ki­­áncsi az én érzéki fogyatékosság­omra, jöjjön el hozzám és nézze e­leg, hogy van-e érzéki fogyatékos­­sgom és ha úgy találja, hogy van, mint ahogy nincs, sőt mint fennebb if ejtettem, éppen fordítva, nekem rzéki növekedésem van, szóval ha ,jön hozzám és alapos helyszíni remiét tart úgy az értékeim, mint fogyatékosságaim felett, akkor recizebb és pontosabb választ kap, mintha én magam töltöm ki a rub­rikát. Egyébként pedig azt akarom csak m­eg kérdezni, hogy tulajdonképpen mi az az érzéki fogyatékosság ? Ha az olvasók közül valaki tudja, le­gyen szives, írja meg nekünk. Mi a magunk részéről azt hisszük, hogy ez megint valami z^idó dolog. Mert a zsidókról, ft%ám, hogy egy kis érzéki f^^irTozásért igazán nem 1^еи_п!$£з¡ 'Szomszédba. / ** Abbázia, január 8./ Drótné^fi't^termion jelentik, hogy Sas Ede mással beszél. A lucskos Aszfalton ^rfqt&rós' kffobsaiban Abbáziába vitorlázott. A kávét, kakaót és csokoládét-jfz itletartózkodlló vendégek veszni hagyták és hanyatthomlok me­nekültek lefelé. •­­ \ * J Venezia, január 8. Drótnélküli grammofonon jelentik . Az Adria büffétől a Quarneroig minden rend felborult,ias Eduardot Polában női zenekarral fogadták. Sorrentó­­ban egyelőre mimfencsendes. Grand Café Cirkvenica, január 8. A lóversenytérre lovas tengerészek érkeztek és elzárták a Riviéráig vezető utat. A filmdramaturgokkal a lírai dal­mát partokon erős harcok folynak. Café Restaurant Nizza, burlinghtoni jaguár 8. Sas Ede ide is betette a lábát. GrófAppenini Albert kijelentette, hogy nem ismeri őt. Póla, január 8. Sas Ede feketéket vett magához és megszállta az olasz-magyar bank előtt levő járdát. Az ablakokból dühös olasz hivatalnokok pausálét haji­­gáltak a vezér fejére. Az egyik pausálét állítólag Castigmillioni eresztette le. N­e­w­ yo­r­k, január 8. Fiume és Abbázia megszállását itt hihetetlennek tartják. Darrigo, aki most érkezett Newyorkba, kijelentette, hogy Sas E De’Annunziot Palermoba nem engedik be,­mert záróra után akart citromot kérni rummal és teával. Balatonboglár, január 8. Sas Eduardot többen a Balaton mellett látták­ repülni. A repülés való­színűleg a „Petőfi Compagnie“ ülése után történt, ahol a költő néhány versét felolvasta. Ostende, január 8. Pausalét Osztendéből jelentik borítékban a „Tőzsdei Cuk­rnak“ . Sas Eduardo, miután elhagyta az Olasz-magyar bank előtti brottoárt, Nagyváradra visszaérkezve kijelentette, hogy az Olasz-magyar bankért nem érdemes meghalni. Sas E­de^nnij^Wel foglalt a ^ivupík ' és az #е 14|Ш:' olasz teng^rn^fót &XZ . \\ 6 * ----►— .; . • A gyár költ­ői ^c n ^^rít\6s i h c 9^11 er . *•'* — ' Az Ojság^í^ngJíKf^sitáscii \ .W\. Iff n Ш n^'$?vár 8. a A A^exit^-kömfróW&áfiffl?: Sas.Ed­e ma vSrtlffai^.nWj^lent és be-4 ny^^^^ Yian^l^^^i^végek ijedten felugráltak. Tóim elájult törzsvendég AYT1SZE 55ITÁYTÁ WTIJA P гнил »m­—едении waj^asBBagg­^ETHi

Next

/
Thumbnails
Contents